REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

26.5.2008

U.d i Ombudspersonit kërkon nga Kuvendi i Kosovës mbrojtjen e Parkut Nacional të malit të Sharrit

Shkatërrimet masive të karakterizuara me ndërtime ilegale, funksionime të gurëthyesve, prerje ilegale të drunjëve po e shkatërrojnë gradualisht Parkun Nacional të Sharrit.
Ky evidentim i bërë kohëve të fundit nga Institucioni i Ombudspersonit, ka shtyrë Ushtryesin e detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari që t’i drejtohet me një letër Kryetarit të Kuvendit të Kosovës z. Jakup Krasniqi në të cilën kërkohet udhëzimi i Qeverisë së Kosovës për marrjen e masave të menjëhershme me qëllim të ndalimit të veprimeve të lartëpërmendura.
Z. Jashari, në letrën e tij drejtuar z. Krasniqi poashtu ka kërkuar formimin e një komisioni të veçantë i cili në bashkëpunim me institucionet e tjera relevante do të bënte vlerësimin e përgjithshëm për gjendjen e krijuar në Parkun Nacional në mënyrë që të raportojë para Kuvendit të Kosovës për parregullsitë dhe masat e nevojshme për kthimin e parkut në gjendjen e mëparshme.
Veprimet ilegale në Parkun Nacional të Sharrit përbëjnë shkelje të tri ligjeve në fuqi siç është Ligji për Parkun Nacional të “Malit të Sharrit” Ligji për Planifikim Hapësinor si dhe Ligji për Mbrojtjen e Natyrës.
Ligjet e lartëpërmendura, e veçojnë Parkun Nacional të Sharrit si tërësi hapësinore me vlera të veçanta dhe raritete natyrore i cili përveç tjerash ka edhe vlera shkencore dhe kulturore në kuadër të së cilit ndalohet çdo aktivitet në kundërshtim me programin zhvillimor mbrojtës të Parkut Nacional.
Ligjet e lartëpërmendura janë shkelur fillimisht nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e cila kishte marrë vendim për aprovimin e kërkesës së Kuvendit Komunal të Prizrenit për pëlqimin e Planit Rregullativ të Prevallës.
U.d i Ombudspersonit tërheq vërejtjen se dështimi në marrjen e masae të shpejta nga Pushteti i Republikës së Kosovës për përmirësimin e gjendjes aktuale në Parkun Nacional të Sharrit konform ligjeve në fuqi, do të rezultojë në shkatërrimin e plotë të resurseve natyrore të vendit dhe pasojat do të jenë të pariparueshme.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 530 138
Rruga Rruga " Afrim Zhitia" n/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 and 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.