REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

12.1.2012

U VENDOSËN KUTITË E ANKESAVE NË QENDRËN KORREKTUESE NË LIPJAN

12 janar 2012 - Institucioni i Avokatit te Popullit (IAP) sot, ditë e enjte ka vendosur kutitë e reja të ankesave në Qendrën korrektuese dhe të paraburgimit në Lipjan. Ndërkaq, të premten me 13 janar, kutitë do të vendosen edhe në burgun e Dubravës .
Kutitë e vendosura ofrojnë mundësinë që personat e ndaluar të mund të shprehin ankesat apo kërkesat e tyre drejtuar Avokatit të Popullit. Hapja e kutive të ankesave bëhet vetëm nga IAP.
Kjo iniciativë është ndërmarrë me qëllim të përtrirjes së kutive të vendosura më parë nga ana e IAP-së , disa nga të cilat janë dëmtuar për arsye nga më të ndryshmet. Këtë vit është bërë një shtrirje më e madhe në kuptimin e vendosjes së këtyre kutive, ku përfshihen edhe vendet e tjera të mbajtjes së personave të privuar nga liria: stacionet policore, në qendrat e paraburgimit në Prishtinë, Lipjan, Gjilan, Pejë, Mitrovicë dhe Prizren, në burgun e Dubravës dhe atë të Smrekovnicës, shtëpitë e shëndetit mendor, azilet e pleqve, shtëpitë në komunitet për personat me aftësi të kufizuara mendore, shtëpitë e fëmijëve me aftësi të kufizuara mendore etj.
Në këto kuti, ankesat e tyre drejtuar Avokatit të Popullit mund t’i vendosin edhe personeli i punësuar në këto qendra ku vendosen kutitë, por gjithashtu edhe familjarët e personave që mbahen aty.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.