REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.5.2011

U NËNSHKRUA MARRËVESHJA PËR MONITORIMIN E VENDEVE KU PERSONAT JANË TË PRIVUAR NGA LIRIA

Institucioni i Avokatit të Popullit, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës dhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut sot (11 maj 2011), nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për monitorimin e vendeve

KUMTESË PËR MEDIA

10 maj 2011, Prishtinë

U NËNSHKRUA MARRËVESHJA PËR MONITORIMIN E VENDEVE KU PERSONAT JANË TË PRIVUAR NGA LIRIA

Institucioni i Avokatit të Popullit, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës dhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut sot (11 maj 2011), nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për monitorimin e vendeve ku personat janë të privuar nga liria.

Marrëveshja shënon hapin e parë drejt themelimit të mekanizmit transparent, të qëndrueshëm dhe të rregullt për monitorimin e këtyre qendrave me qëllim të parandalimit të torturës, keqtrajtimit dhe ndëshkimit të mundshëm.

Në ceremoni për rëndësinë e nënshkrimit të marrëveshjes folën, Suzan Novoberdali, kryetare e Komisionit parlamentar për të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, personat e zhdukur dhe peticione, Sami Kurteshi, Avokati i Popullit, Susan Heintz, drejtoreshe e Departamentit për të drejtat e njeriut dhe komuniteteve pranë OSBE-së, Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Mbijetuara të Torturës dhe Behxhet Shala, drejtor ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Pas nënshkrimit e marrëveshjes Zëvendës kryeministri z. Hajredin Kuçi, në fjalën përshëndetëse theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në këtë lëmi dhe i përgëzoi nënshkruesit e kësaj marrëveshjeje.

Nënshkruesit e marrëveshjes do të themelojnë një grup të përbashkët për të koordinuar aktivitetet e tyre dhe për të bërë rekomandime për trajtimin e mangësive të mundshme.

Sipas Protokollit Shtesë vendet e parapara për monitorim janë: Stacionet policore; Qendrat e pritjes para gjykimit; Qendrat e Paraburgimit; Burgjet për personat e dënuar; Qendrat e para-burgimit për të mitur; Objektet e policisë kufitare dhe transit zonat tokësore, portet ndërkombëtare dhe aeroportet; Qendrat e paraburgimit për imigrantë dhe azil-kërkues; Institucionet psikiatrike; Objektet e Mbrojtës së Shërbimit të Inteligjencës (nëse ata kanë autoritet për mbikëqyrjen e vendeve të ndalimit); Vendet e ndalimit nën mbikëqyrjen e juridiksionit ushtarak; Vendet e ndalimit administrative dhe Transportimi i të para-burgosurve.

Iniciativa përkrahet nga Misioni i OSBE-së në Kosovë i cili në raportet e tij rekomandoj krijimin e mekanizmit lokal për monitorimin e e vendeve ku personat janë të privuar nga liria. OSBE ka ndihmuar një seri forumesh dhe diskutimesh me palët e interesuara që ka ndihmuar nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit.

Zyra për informim e IAPK

Rr. Agim Ramadani p.n. Prishtinë KOSOVË

Tel: +381 (0) 38 501 401, Fax: +381 (0) 545 302

E-mail: press@ombudspersonkosovo.org

www.ombudspersonkosovo.org
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.