REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

01.11.2011

U MBAJT TRYEZA „AVOKATI I POPULLIT-TË DREJTAT E NJERIUT - MEDIAT“

1 nëntor 2011 – Nën organizimin e Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP), në Prishtinë, është mbajtur Tryeza e rrumbullakët me temën “AVOKATI I POPULLIT-TË DREJTAT E NJERIUT- MEDIAT”, si një diskutim i përbashkët mes përfaqësuesve të mediave në Kosovë dhe Avokatit të Popullit, lidhur me të drejtat dhe liritë e njeriut, hapësirën që i jepet këtij dimensioni në media dhe bashkëpunimin reciprok.

Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, në cilësinë e nikoqirit të kësaj Tryeze u uroi mirëseradhje mediave të pranishme dhe në fjalën e tij shtroi aspekte të ndryshme nga misioni dhe roli qe ka Avokati i Popullit .Ai mes tjerash tha se AP dhe mediat nuk janë konkurrentë, por janë komplementarë dhe e plotësojnë njëri tjetrin . „AP dhe mediat nuk janë kundërshtarë, por më shumë janë partnerë në përmbushjen e misioneve të tyre, natyrisht duke e respektuar punën e ndërsjellë“ ka thënë në fjalën e tij z. Kurteshi.
Në këtë Tryezë, e cila është veç fillimi i një cikli Tryezash që IAP ka planifikuar t’i ketë në vazhdimësi, kontribuan si panelistë: z. Donat Syla (RTK), Skënder Berisha(Newstv Kosova), Anamari Repic(RTK) dhe Fadil Bajraktari(Kosovapress), të cilët në fjalët e tyre trajuan bashkëpunimin mes AP dhe mediave, dhe veçuan rrafshe të veçanta të të drejtave të njeriut, të cilat do të mund të ishin tema në të cilat mediat do të mund të luanin rol të madh. Gjithashtu, me diksutimet e tyre, në këtë Tryezë koontribuan në mënyrë të veçantë edhe Jeta Xharra (BIRN) e Bajrush Morina(Bota Sot).
Në mes tjerash në këtë Tryezë u tha se është e nevojshme të ketë edhe më tutje takime të tilla me mediat, për të intensifikuar bashkëpunimin AP- Media, i cili deri tani ka lënë për të dëshiruar. Kjo ka lënë hapësirë që shpesh herë raportime të ndryshme nga ana e Avokatit të Popullit lidhur me të drejtat e liritë e njeriut të mbeten të pambuluara medialisht dhe gjithashtu të pa përfshira në kronikat e ngjarjeve që transmetohen përmes mas-mediumeve.Kjo do të ndikonte që të fuqizohet zëri i atyre që janë të pafuqishëm, duke u trajtuar rastet e tilla edhe publikisht. Po ashtu u kërkua prani më e madhe e AP në media dhe angazhim më aktiv i Zyrës për Media të AP-së në të ardhmen.
Në këtë Tryezë u bë edhe prezantimi i pesë zëvendës avokatëve të emëruar para pak ditësh nga Kuvendi i Kosovës.
Nga bashkëbisedimi në këtë Tryezë u nxorën konkluzione dhe rekomandime, të cilat do të shërbejnë për të përmirësuar dhe për të çuar përpara kominikimin AP dhe media në vazhdimësi.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.