REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

22.12.2011

Tryezë e rrumbullakët me temën “Dëshmimi i përvojës së punës”

20 dhjetor 2011 – Avokati i Popullit, gjatë punës së tij ka vërejtur vështirësi përkitazi me dëshmimin e përvojës së punës të një numri të konsiderueshëm të punësuarve, sidomos gjatë periudhës 1990-1999, kur shumica e punëtorëve shqiptarë ishin larguar nga puna me masa arbitrare, pa bazë ligjore ose me ligje diskriminuese, si pasojë e ndërmarrjes së masave të dhunshme. Pjesa dërmuese e këtyre ndërmarrjeve tashmë nuk ekzistojnë, e kjo paraqet vështirësi të shumta, e shpeshherë pamundësi, që punëtorët, ta dokumentojnë përvojën e punës me dokumente faktike.
Avokati i Popullit këtë e konsideron shkelje e të drejtave të njeriut. Për të diskutuar lidhur me këtë çështje IAP ka organizuar Tryezën e rrumbullakët me temën “Dëshmimi i përvojës së punës “, në të cilën ishin të ftuar faktorët relevantë, me të cilët u bisedua bashkërisht lidhur me gjetjen e zgjidhjes për shqetësimin në fjalë, që do të kapërcente vështirësitë dhe shkeljet në këtë aspekt.
Në këtë Tryezë, ishin të pranishëm: Kryetari i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, z. Mehdi Geci, përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjegjësisht nga Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të Punës dhe nga Departamenti i Administratës Pensionale, përfaqësues nga Ministria e Administratës Publike, si dhe z. Ndue Kalaj nga Sindikata e Pavarur e Administratës së Kosovës e z. Mazllum Baraliu, i ftuar në cilësinë e profesorit dhe njohësit të çështjeve juridike.
Nga kjo Tryezë u nxorën konkluzione dhe rekomandime, të cilat do t’u përcillen më tutje palëve vendimmarrëse.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.