REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.10.2011

Tryeza me temën” Bashkëpunimi ndërinstitucional në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut”

10.10.2011 - Zyra Rajonale e Institucionit të Avokatit të Popullit ( IAP) në Mitrovicë, me mbështetjen e OSBE-së në Kosovë, ka mbledhur në një tryezë të përbashkët koordinatorët e njësive për të drejtat e njeriut në regjionin e Mitrovicës, zyrtarë nga zyrat për komunikim të institucioneve të nivelit komunal dhe përfaqësuesit e OJQ-ve.
Tryeza me temën: "Bashkëpunimi ndërinstitucional në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut" kishte për qëllim diskutimin mbi bashkëpunimin ndërmjet institucioneve në rrafshin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut si dhe mënyrën e shkëmbimit të informatave dhe përvojave që institucionet kanë në këtë aspekt. Gjithashtu u bisedua edhe për raste të veçanta që janë trajtuar në komunën e Mitrovicës dhe në komunat tjera në këtë regjion, si dhe u paraqitën raste që kërkojnë trajtim dhe ndërhyrjen e Avokatit të Popullit.

Në këtë tryezë u bë edhe një prezantim i shkurtër i Raportit Vjetor 2010, i cili përveç njoftimit me gjendjen aktuale të të drejtave të njeriut në Kosovë, ofron edhe rekomandime për institucionet publike në Kosovë, përfshirë këtu dhe institucionet e nivelit lokal.

Kjo tryezë është zhvilluar në kuadër të fushatës AVOKATI I POULLIT NJË HAP MË AFËR QYTETARIT, e cila ka për qëllim afrimin me qytetarët, si dhe forcimin e bashkëpunimit të IAP-së me institucionet lokale në Kosovë, në ofrimin e shërbimeve për qytetarët që kanë nevojë.
Gjatë javës tryeza të tilla do të mbahen edhe në Prizren, Gjilan dhe Graçanicë.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.