REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

23.5.2008

Sot U.d i Ombudspersonit z. Hilmi Jashari ka vizituar banorët e strehuar në lagjen “tuneli i parë” në Mitrovicë të cilët kanë parashtruar ankesë…

Ankesat e pjesëtarëve të komunitetit egjiptas të cilët jetojnë në lagjen “Kolonia” të Komunës së Gjakovës, kanë shtyrë U.d të Ombudspersonit z. Hilmi Jashari që t’iu bëjë një vizitë gjatë ditës së sotme për të parë nga afër kushtet në të cilat ata jetojnë.
Në lagjen gjegjëse në të cilën bashkëjetojnë 114 familje të komunitetit egjiptian,21 familje shqiptare 2 të komunitetit rom, 2 të komunitetit ashkali dhe 1 familje serbe me gjithësejt 720 banorë, mungojnë edhe kushtet më elementare për jetesë siç është uji i pijshëm dhe strehimi adekuat.
Shumica e banorëve të kësaj lagjeje të cilët mbijetesën e tyre e sigurojnë nga deponija e mbeturinave e cila gjendet vetëm pak metra larg strehimeve ku ata jetojnë, vuajnë edhe nga pasoja e mungesës së edukimit, gjë që sipas organizatave joqeveritare të kësaj ane rezulton me ndërprerjen e shkollimit edhe të fëmijëvë të tyre.
I shqetësuar për gjendjen aktuale të banorëve të lagjes “Kolonia” si dhe për ardhmërinë e gjeneratave të reja U.d i Ombudspersonit z. Hilmi Jashari iu bëri thirrje organeve qeveritare të Kosovës që të marrin masa urgjente për sigurimin e të drejtave elementare njerëzore të këtyre banorëve duke iu siguruar strehim adekuat dhe mundësi për zhvillim socio-ekonomik, në të kundërtën, z. Jashari tërheq vërejtjen se nga mungesa e kushteve thelbësore për jetesë, trajtimi adekuat shëndetësor si dhe mungesa higjienike e këtyre banorëve mund të rezultojnë pasoja fatale për këtë lagje si dhe për shoqërinë kosovare.
Duke iu adresuar Qeverisë Qendrore dhe asaj lokale, z. Jashari përkujtoi se Konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe ligjet e zbatueshme në Kosovë kanë të bëjnë kryesisht me sigurimin e jetesës dinjitoze për të gjithë qytetarët, andaj bëri thirrje për respektimin e tyre nga e qeverisë e cila edhe është zotuar për një gjë të tillë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.