REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

24.7.2007

Sekretari i Përgjithshëm i OSBE-së, ri-konfirmon përkrahjen për institucionin e Ombudspersonit

Një delegacion i OSBE-së, i udhëhequr nga Sekretari i përgjithshëm ambasadori Marc Perrin de Brichambaout, ka vizituar sot zyrat kryesore të institucionit të Ombudspersonit në Prishtinë.
Gjatë përmbledhjes së mandatit dhe aktiviteteve të institucionit, Ushtryuesi i detyrës së Ombudspersonit z, Hilmi Jashari dhe zv/Ombudspersoni Ljubinko Todorović janë përqendruar kryesisht në sfidat me të cilat ballafaqohet Institucioni i Ombudspersonit aktualisht.
´Edhe pse gëzojmë respekt tek të gjitha komunitetet në Kosovë për rolin tanë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, vonesat për emërimin e Ombudspersonit dhe miratimin e ligjit vendor mbi Institucionin po e vështirësojne këtë rol´ tha z. Jashari gjatë takimit.
Sekretari i përgjithshëm e rikonfirmoi përkushtimin e vazhdueshëm për mbështetje ndaj Institucionit të Ombudspersonit. ´Raporti i fundit vjetor është dëshmi për sferën e punës dhe të arriturat e Institucionit´ tha ai. ´OSBE-ja mbetet e përkushtuar për të mbështetur rolin e rëndësishëm të Institucionit në çdo mënyrë të mundshme´.
Pjesmarrësit në takimin e sotshëm erdhën në përfundim se Kuvendi i Kosovës do të ndihmonte duke siguruar vazhdimin e pavarësisë dhe qëndrueshmërisë financiare të Institucionit tw Ombudspersonit.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 530 138
Rruga Rruga " Afrim Zhitia" n/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 and 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.