REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.9.2011

Reagim lidhur me incidentet në veri të vendit

30 shtator, 2011 - Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, po përcjellë me vëmendje ngjarjet në veri të vendit dhe shprehë shqetësimin e tij lidhur me gjendjen e sigurisë atje. Konfliktet dhe sulmet e njëpasnjëshme të shkaktuara nga grupe dhe individë rrezikojnë jetën e qytetarëve, cenojnë pronën, kufizojnë të drejtat dhe liritë e garantuara me Kushtetutë, në veçanti lirinë e lëvizjes dhe të drejtën për punë.
Sulmi i së mërkurës në Lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë, kundër një grupi punëtorësh, paraqet rrezik të drejtpërdrejtë për eskalim të mëtutjeshëm të dhunës. Një gjendje e tillë është e papranueshme. Avokati i Popullit kërkon identifikimin e sulmuesve dhe vënien e tyre para drejtësisë.

Thirrjet e drejtpërdrejta nga zyrtarët shtetërorë nga Republika e Serbisë për vazhdimin e sulmeve, të dhunës dhe bllokimin e jetës në veri të Kosovës, Avokati i Popullit i konsideron jashtëzakonisht të rrezikshme dhe luftënxitëse.

Avokati i Popullit vlerëson vetëpërmbajtjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës në këtë situatë dhe inkurajon që të vazhdohet me vendosmëri në shtrirjen e rendit dhe ligjit në gjithë territorin e vendit, duke mbrojtur dhe respektuar edhe më tutje të drejtat dhe liritë e njeriut.

Gjithashtu, Avokati i Popullit e vlerëson angazhimin e të gjithë mekanizmave vendorë e ndërkombëtarë, për të siguruar në këtë mënyrë të drejtën elementare për jetë, lëvizje të lirë dhe të drejtën për punë, si premisa elementare dhe të domosdoshme të funksionimit të një shteti ligjor dhe demokratik.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.