REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

21.10.2013

REAGIM NË SHKRIMIN NË “EXPRESS”, TË GAZETARIT VISAR DURIQI ME TITULL “BEHRAMI: AVOKATI I POPULLIT U NDIKUA NGA KLANI I TËRNAVËS”

Për hir të së vërtetës, Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) është i detyruar të reagojë ndaj shkrimit me titull “Behrami: Avokati i Popullit u ndikua nga Klani i Tërnavës”, të gazetarit Visar Duriqi, të publikuar në “Express" me datë 21 tetor 2013 (http://gazetaexpress.com/?cid=1,15,124108)

Akuzat kundër Avokatit të Popullit lidhur me refuzimin e ankesës së z.Emin Behrami kundër Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), të përcjellura përmes gazetarit Visar Duriqi dhe Express-it, janë të pabaza, të pavërteta dhe paragjykuese.

Avokati i Popullit punën e tij e realizon me paanshmëri, profesionalizëm dhe konfidencialitet. Këto tre parime të punës shtrihen brenda misionit të IAP-së, të përcaktuar me Kushtetutë dhe me Ligjin për Avokatin e Popullit.

Mision i Avokatit të Popullit është mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të individëve, nga veprimet e paligjshme ose mosveprimet e autoriteteve publike në Republikën e Kosovës. Duke pasur parasysh faktin se BIK-u nuk është një autoritet publik, IAP nuk ka mandat të trajtojë ankesat drejtuar BIK-ut, përveç në rastet e diskriminimit.
Ankesa për të cilën flez z. Emin Behrami, nuk është e vetmja e paraqitur nga ana e tij në IAP. Të gjitha ankesat trajtohen veç e veç, prandaj ftesa që i është bërë për takim nuk ka pasur të bëjë me rastin në fjalë, për të cilin z. Behrami ka pranuar një vendim përfundimtar nga IAP.
Gjithashtu duam të sqarojmë për opinionin se konstatimi nga gazetari se “Avokati nuk i ka komentuar këto akuza” është i pavërtetë. Gazetari Duriqi nuk ka kontaktuar asnjë numër zyrtar të IAP-së dhe as Zyrën për Marrëdhënie me Publikun dhe Mediat të IAP-së për të marrë një përgjigje lidhur me akuzat e z. Behrami.
Dezinformimi dhe shtrembërimi i të vërtetës i përcjellur tek publiku përmes këtij shkrimi, duke vënë gjithë vëmendjen e ankesës së z. Behrami në titull linçues, e duke privuar të drejtën e IAP-së, për sqarim, si palë e cila sulmohet, tejkalon cakun e informimit medial dhe shpreh tendencën e denigrimit të misionit, punës dhe të pavarësisë institucionale të Avokatit të Popullit dhe paanshmërisë së vendimeve të tij.
Avokati i Popullit rikonfirmon se nuk pranon asnjë presion nga jashtë në veprimet e tij, pa marrë parasysh rrethanat dhe personat, qofshin ata fizikë apo juridikë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.