REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

20.6.2011

REAGIM NË SHKRIMIN E KOHËS DITORE TË DATËS 17 QERSHOR, 2011

Prishtinë, 20 qershor, 2011 - Me qëllim të sqarimit të publikut dhe me qëllim të zbardhjes së të vërtetës, Institucioni i Avokatit të Popullit reagon ndaj shkrimit të gazetarit Ganimet Klaiqi, të botuar në gazetën e përditshme Koha Ditore, të datës 17 qershor, 2011.

Është e vërtetë se Institucioni i Avokatit të Popullit ka pranuar dy kërkesa (në dy raste të ndryshme), nga qytetarë të komunës së Prishtinës, për të përcjellë në Gjykatën Kushtetuese Rregulloren për Legalizimin e Ndërtimeve pa Leje, për shqyrtimin kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë (njëra nga këto kërkesa është ajo e Ejup Bajramit kundër Kuvendit Komunal në Prishtinë, e regjistruar në Institucionin e Avokatit të Popullit si Ankesa nr. 17/2011).

Të dyja kërkesat janë refuzuar si të papranueshme, mbi bazën e njëjtë, mos shfrytëzim të mjeteve juridike (vendimi për papranueshmëri i datës 19 prill, 2011 për z. Ejup Bajrami).

Më 16 qershor 2011, z. Ejup Bjarami nga Iniciativa Qytetare për Mbrojtjen e Qytetit të Prishtinës, e ka përsëritur kërkesën e njëjtë, duke theksuar se ai ka vepruar në bazë të udhëzimeve të Avokatit të Popullit në vendimin për papranueshmëri, por se nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal!

Me këtë rast, sqarojmë lexuesit tuaj dhe publikun e gjerë, se as Avokati i Popullit, as ndonjëri nga këshilltarët ligjorë nuk kanë dhënë ndonjëherë premtime se Rregullorja në fjalë do të dërgohet në Gjykatën Kushtetuese. Avokati i Popullit shqyrton me kujdes çdo ankesë apo kërkesë të qytetarëve të Kosovës dhe nëse evidenton shkelje ato do t`i adresojë siç duhet, por se nuk ka vepruar dhe nuk do të veprojë mbi bazën e premtimeve apo përgjigjeve të menjëhershme të llojit “ lënda do të dërgohet në organin më të lartë të ndarjes së drejtësisë”, pa u analizuar çdo detaj i ankesës. Analiza dhe trajtimi i rasteve me vëmendje dhe kujdes të madh është parim i punës së Avokatit të Popullit. Në të njëjtën mënyrë është duke e analizuar rastin në fjalë dhe ankuesit do të marrin përgjigje nga Institucioni i Avokatit të Popullit lidhur me veprimet që do të ndërmarrë.

Gazetari i gazetës Koha Ditore, z. Ganimet Klaiqi do të duhej të kërkonte informacione edhe nga Institucioni i Avokatit të Popullit, sepse si ka dalë shkrimi paraqet informacion të njëanshëm dhe shtrembëron të vërtetën.

Avokati i Popullit mbetet i përkushtuar në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe është në shërbim të tyre.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.