REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.10.2011

REAGIM LIDHUR ME VRASJEN E DREJTORIT TË DREJTORATIT PËR ARSIM NË KOMUNËN E PRISHTINËS

3 tetor, 2011 - Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi është jashtëzakonisht i shqetësuar lidhur me rastin e vrasjes së drejtorit të Drejtoratit për Arsim në Komunën e Prishtinës, z. Remzi Salihu. Ngjarjen e bën edhe më të rëndë fakti i vrasjes së tij në vend të punës.

Ky rast dhe raste të tjera që kanë ndodhur kohëve të fundit, siç ishin vrasjet e të rinjve në Pejë, njëra para dy muajsh e tjetra para dy javësh, vrasja e para dhjetë ditëve në Prishtinë, rasti i vrasjes dhe plagosjes së babës me djalin e tij, ditën e shtunë në Xërxë, janë tregues të një gjendje të brishtë të sigurisë publike në vend.
Vrasjet e dhuna po kalojnë gradualisht madje edhe në ambiente shkollore apo vendet e punës , që do të duhej të ofronin siguri maksimale për jetën dhe aktivitetet e përditshme. Mënyra e tillë e zgjidhjes së konflikteve tregon se sistemi i drejtësisë dhe i sigurisë në vend po dështon në mbrojtjen e jetës së qytetarit.
Identifikimi i fajtorëve dhe vënia e tyre para organeve të drejtësisë është e nevojshme që të bëhet sa më shpejt. Gjithashtu është veprim i domosdoshëm për të ofruar parandalimin e akteve të tilla kriminale dhe për të ndikuar në rritjen e sigurisë së qytetarëve të vendit. Kjo duhet të jetë prioritet i organeve të rendit dhe institucioneve kompetente të drejtësisë në Kosovë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.