REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

27.2.2015

REAGIM

27 shkurt 2015 - Në shkrimin e postuar sot në portalin e gazetës Express ( e premte, 27 Shkurt 2015, ora 15:44), nën titullin " Ekskluzive | OJQ’ja kosovare që punon për Iranin dhe rekruton kundër Amerikës" gazetari Visar Duriqi, mes të tjerash i referohet Avokatit të Popullit me këtë paragraf: "Së fundi, edhe Avokati i popullit i ka dhënë përkrahje nismës së shiitëve për të u darë edhe zyrtarisht nga BIK’u kur të ri-draftohet Ligji për Liritë fetare dhe kur të bëhen ligje të reja në fushën e menaxhimit të aktiviteteve fetare nga shteti."

Ju bëjmë me dije se, Avokati i Popullit, në asnjë deklarim të tij, ashtu siç në asnjë dokument të tij, nuk ka thënë, shkruar apo pohuar diçka të tillë. Së këndejmi ajo që thuhet nga gazetari Duriqi në këtë shkrim për Avokatin e Popullit është e pavërtetë.Shteti i Kosovës, i përcaktuar me Kushtetutë si shtet laik dhe neutral në çështje të besimeve fetare, ka të garantuar lirinë e besimit, ndërgjegjes dhe fesë, me nenin 38 të Kushtetutës. Nga ky nen kushtetues buron ligji për lirinë fetare, i cili aktualisht po kalon nëpër një proces të plotësim ndryshimit. Avokati i Popullit konsideron se është thelbësore që autoritetet të sigurojnë që grupet e organizuara religjioze e që përbëjnë trashëgimi historike, kulturore dhe shoqërore, të përfshihen pa ndonjë diskriminim në ligj. Deklarimet e Avokatit të Popullit janë konsistente në këtë drejtim, prandaj përpjekjet për të tjetërsuar apo ndryshuar qëndrimet e tij konsiderohen tendencioze dhe qëllimkëqija.


Avokati i Popullit, edhe me këtë rast, kërkon nga të gjitha institucionet dhe autoritetet publike të Republikës së Kosovës respektimin e plotë të të gjitha të drejtave dhe lirive të njeriut të garantuara me Kushtetutë, ligje dhe instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut pa kurrfarë diskriminimi.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.