REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

08.7.2011

REAGIM

Në deklarimin e z. Qemajl Mustafa, kryetar i Komunës se Gjilanit në shkrimin “NGUFATET AVOKATI I POPULLIT” në ZËRI, datë 8 korrik, 2011 ( fq. 9 )

Avokati i Popullit, me datë 17 qershor të këtij viti i ka nisur Kuvendit të Republikës së Kosovës një Raport mbi pengesat në përmbushjen e misionit kushtetues të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) si pasojë e cenimit të pavarësisë së tij.

Përkundër asaj se tashmë pothuajse u bë një muaj nga dërgimi i letrës, nuk ka pasur asnjë përgjigje apo reagim nga ana e Institucioneve përgjegjëse të vendit lidhur me çështjet e ngritura në këtë Raport. Gazeta ZËRI (datë 8 korrik, 2011) ka sjellë për publikun në mënyrë korrekte shqetësimin drejtuar institucioneve të vendit lidhur me funksionimin e IAP-së si kategori kushtetuese e si institucion i pavarur.

Mirëpo, është i pavërtetë deklarimi i z. Qemajl Mustafa për ZERI-in, se është e pabazë ajo që është thënë në raport lidhur me presionin që organet komunale të Gjilanit, përfshirë dhe kryetarin e komunës ( dmth vet z. Q. Mustafa), janë duke bërë presion për të larguar zyrën regjionale të IAP-së nga ndërtesa publike.

Z. Qemajl Mustafa, në cilësinë e kryetarit të Komunës së Gjilanit, i ka drejtuar zyrës së IAP-së në këtë qytet kërkesën për lirimin e Zyrës, me datë 10.01.2011, përmes së cilës kërkohet që të lirohet njëra nga dy zyrat ( kërkohet që lirimi i Zyrës të bëhet po atë ditë) duke vazhduar më tutje në letrën – kërkesë të tij ( citojmë): “ Në të kundërtën do të kalonim në një komunikim tepër strikt institucional dhe marrëdhëniet tona do ti përcaktonin vetëm normat ligjore (nuk jemi të sigurt nëse diku në ndonjë ligj thuhet se Komuna është e obliguar që të gjejë hapësirë për Ombudspersonin) “ ( përfundim citati nga letra e z. Mustafa drejtuar Zyrës së IAP-së në Gjilan)
Me këtë rast, z. Mustafa ka harruar se Ombudspersoni-t bazuar ne Ligjin e Avokatit të Popullit i sigurohen objekte të duhura për punë dhe pajisje të tjera. Mungesa e hapësirës për punë dhe të pajisjeve të nevojshme, ndikon drejtpërdrejtë në funksionimin dhe realizimin e misionit të Avokatit të Popullit të përcaktuar me Kushtetutë dhe me Ligj.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.