REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.4.2014

RAPORTI VJETOR 2013 I AVOKATIT TË POPULLIT U DISKUTUA NË KOMISIONIN PARLAMENTAR PËR TË DREJTAT E NJERIUT

Prishtinë, 30 prill 2014 - Kuvendi i Republikës së Kosovës, respektivisht  Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione, në takimin e sotëm ka trajtuar Raportin vjetor  2013 të Avokatit të Popullit.


I ftuar në këtë takim, Avokati i Popullit paraqiti para deputetëve ,anëtarë të këtij Komisioni, një rezyme të shkurtër mbi përmbajtjen dhe strukturën formalo –teknike të Raportit vjetor 2013, duke theksuar se Raporti vjetor 2013 përfshin informata, njohuri lidhur me mbi 2000 raste të trajtuara gjatë këtij viti në IAP. Mes të tjerash, z. Kurteshi ka sqaruar se Raporti në tërësi i mbështet konstatimet  dhe rekomandimet e bëra me sqarime dhe dokumentim në fusnotat përkatëse.


Kryetarja e këtij Komisioni, znj. Suzana Novobërdaliu, ka përgëzuar Avokatin e Popullit, z. Sami Kurteshi  për Raportin e dorëzuar, duke konstatuar se është “gjithëpërfshirës, i detajuar dhe me rekomandime të qëndrueshme dhe me vend”.  Ajo , ashtu si edhe anëtarët e tjerë të Komisionit, prezent në takim, e kanë vlerësuar si një nga Raportet më të mira që i janë dorëzuar ndonjëherë Kuvendit të Kosovës nga institucionet dhe agjencitë raportuese.


Raporti vjetor i është dorëzuar, me 31 mars të këtij viti, Kuvendit të Kosovës nga ana e IAP-së dhe  pritet të diskutohet po ashtu, në njerën nga seancat plenare të radhës, ashtu siç e parasheh Ligji për Avokatin e Popullit.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.