REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

22.4.2016

Presidenti Thaçi bën thirrje për zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka pritur sot Avokatin e Popullit, Hilmi Jashari, dhe zëvendësit e tij, me të cilët bisedoi për punën dhe të arriturat e këtij institucioni të rëndësishëm.


Presidenti Thaçi e mirëpriti finalizimin e raportit vjetor të Avokatit të Popullit, që do t’i dorëzohet Kuvendit të Kosovës.

“E mirëpres raportin dhe mundësinë që Kuvendi i Kosovës të debatojë për të gjeturat e raportit”, tha presidenti Thaçi.

Avokati i Popullit, Hilmi Jashari, tregoi për të arriturat e deritashme të Ombudspersonit, për sfidat me të cilat po përballet, por edhe për të gjeturat e dala nga puna e këtij institucioni.

“Kemi përfaqësim të duhur të të gjitha komuniteteve. Kemi marrë kompetenca të hetojmë edhe rastet e diskriminimit në sektorit privat. Do të kujdesemi që të luftojmë çdo formë të diskriminimit dhe të shkeljeve të të drejtave të njeriut në Kosovë”, theksoi Avokati i Popullit.

Presidenti Thaçi u shpreh i kënaqur me raportet e publikuara nga Avokati i Popullit dhe bëri thirrje që “rekomandimet e Ombudspersonit të merren parasysh dhe të zbatohen nga institucionet përkatëse”.

Në takim u bisedua edhe për fuqizimin e institucioneve dhe agjencive të pavarura.

“Është qenësore për funksionimin e shtetit të Kosovës që të respektohet pavarësia e institucioneve dhe agjencive të pavarura”, ka thënë presidenti Thaçi.
* Huazuar nga ueb faqja e Presidentit të Republikës së Kosovës http://www.president-ksgov.net/?page=1,6,4397#.Vxok39R96M8

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.