REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

17.4.2002

Pjesmarrja e Z. Novicki ne konferencen e Ombudsmaneve te Evropes

Marek Antoni Nowicki Ombudsperoni i Kosovës, para disa ditësh mori pjesë në Konefrencën e Ombudspersonave të Evropës e cila u mbajtë më 22-24 maj 2002, në Krakow qytetin historik të Polonisë

Në këtë koneferencë të rëndësishëm të Ombudsmaneve evropian ku mernin pjesë mbi një qindë ombudsmanë, temë kryesore të diskutimit ishe roli i ombudsmaneve në ruajtjen e të drejtave të njeriut si dhe ombudsmanët nëështe takimin e Vilnius-it, të organizuar nga ana e Komisionit për të Drejtat e të Njeriut të Këshillit e Evropës dhe Zyrës së Ombudsmanit të Parlamentit të Lituanisë, temë diskutimi ishin –Roli i Ombudsmanit në funksionimin e regulltë të administartës, Roli i përditëshëm i Ombudsmanit në zotërimin e të Drejtave të Njeriut, Ombudsmani dhe Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në situatën e krizës si dhe Ombudsmani dhe e Drejta e Edukimit të Romëve.
Ombudsmanët pjesëmarrës nga vende të ndryshëm të Evropës prezentuan përvojat e tyre në mbrojtjën e të drejtave të njeriut.
Ombudspersoni i Kosovës Z. Marek Antoni Nowicki, në diksutimin e tij në lidhje me mbrojtjën e të drejtave të njeriut në situatën e krizës, nga pjesëmarrësit është përcjellë më vëmendje të madhe.
Insitucionet e Ombudsmanit në Evropë, përvojën si dhe rezultatet e punës të Ombudspersonit të Kosovës e vlersuan lart.
Takimi Vilnius-it po ashtu ka qenë një rastë i mirë për zhvillimin e bashkpunimit bilateral si dhe pregaditjën e programeve të përbashkëta, me institucionet të ngjashme të Evropës.
Ombudsmanët e Evropës në këtë takim, konfirmuan pozicionin e rëndësishëm të Ombudspersonit të Kosovës, mbrenda institucioneve nacionale për mbrojtjën e të drejtave të njeriut në Evropë.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.