REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

24.5.2012

PUNONJËSIT E IAP-SË NË AKSIONIN “TA PASTROJMË KOSOVËN“

24 maj 2012 – Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) i është bashkangjitur realizmit të iniciativës “Ta pastrojmë Kosovën”, e cila është përkrahur nga ky institucion që në fillimin e saj. Punonjësit e IAP-së sot në ora 10:00, me bluza të bardha të cilat kanë mbartur sloganin “Ta pastrojmë Kosovën” i janë përgjigjur kësaj thirrjeje, që të japin koontributin e tyre në realizimin e këtij projekti.
Aksioni i pastrimit në Lagjen Bregu i Diellit, afër IAP-së dhe shkollës “Ismail Qemali”, u zhvillua në bashkëpunim me OJQ-në Regional Environmental Center (REC), me Hortikulturën dhe nxënësit e shkollës “Ismail Qemali” dhe përfaqësuesit e OSBE-së të cilët në vazhdimësi e mbështesin punën e IAP-së
Në strukturën organizative të IAP-së, në kuadër të Departamentit të ekzekutivit funksionon njësia e veçantë për mbrojtjen e mjedisit. Në bazë të ankesave që drejtohen në IAP lidhur me ndotjen e ambientit ( ujit, ajrit, tokës) në vazhdimësi është tërhequr vërejtja rreth kësaj çështjeje dhe janë ftuar mekanizmat relevantë, organet qendrore dhe lokale, inspektoriatet mjedisore të të dy niveleve, si dhe organet e ruajtjes së rendit, që të bëjnë përpjekje të përbashkëta për të mbikëqyrur, të parandaluar dhe penguar dukurinë e ndotjes së ambientit.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.