REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.2.2003

Ombudspersoni i Kosovës z. Marek Antoni Nowicki, të shtunën vizitoi Dragashin ku u takua me pëprfaqsuesit e komunitetit Goran.

Qëllimi i kësaj vizite ishte që Ombudspersoni i Kosovës më për së afërmi të informohet për gjendjën dhe me problemet me të cilat ballafaqohet ky komunitet.
Gjat takimit përfaqsuesit e komunitetit Goran shprehen problemet e tyre në arsim, e sidomos problemit të udhtimit të nxënësve në shkollë. Ata po ashtu e cekën edhe shqetësimet lidhur me shpërnguljet e kësaj popullate nga vatrat e tyre për shkak të papunësisë, si dhe përfaqsimin e jo të mjaftoshme në administratën lokale dhe për problemet të krijuara me hapjën e dy kufijëve kalimatrë të ri në këtë rajon.
Z. Nowicki, Ombudspersoni i Kosovës shprehu se prej autoriteteve lokal do të kërkoj që më shumë të interesohën për zgjidhjen e problemeve me të cilat balafaqohet ky komunitet.
Ombudspersoni, kërkoi nga përfaqsuesit e komunitetit Goran që të kontaktojnë zyren rajonale të Ombudspersonit për të paraqitur problemet me të cilat ballafaqohen. Gjatë këtij takimi një prej konkluzioneve konkrete ishte që përfaqsuesit e zyrës rajonale të Ombudspersonit në Prizren çdo të dytën javë një herr të organizojnë ditë të hapur, ku të gjithëve tu mundësohet qasje drejtpërdrejtë zyrtarët Institucionit të Ombudspersonit.
Ombudspersoni i Kosovës vizitoi Leposaviqin

Ombudspersoni i Kosovës Marek Antoni Nowicki dje (më 09 Shkurt 2003) vizitoi Leposaviqin.
Ombudspersoni i Kosovës në vazhdën e takimeve të tija me udhëheqësit e grupeve parlamentare të Kosovës, u takua edhe me udhëheqsin e grupit parlamentar të koalicionit "Kthimi" (Povratak) me z. Dragisha Kërstoviç.
Ombudspersoni I Kosovës njoftoi krytarin e grupit parlamentar mbi nevojën e takimeve të tilla meqense, Ombudspersoni në rrethana normale vepron shumë afër me Parlamentin, sepse detyra e Ombudspersonit është të kontrolloj punën e administratës dhe për të qenë më efektiv duhet të ndihmohet edhe nga institucionet tjera e sidomos nga Parlamenti.
Gjatë këtij takimi si konkluzion u arrit, që të caktohët një person nga ky grup Parlamentar I cili do të ishte lloj I kontakt personi me Zyren e Ombudspersonit të Kosovës siq është bërë edhe me të gjitha grupet tjera Parlamentare.
Ombudspersoni gjatë qëndrimit në Leposaviq vizitoi edhe kampin e Romëve në Leposaviq me qëllim që të shihen kushtet jetsore në këtë kamp dhe problemet me të cilat ballafaqohen.
Përfasuesi I kampit z. Skender Gushani morri premtime nga z.Nowicki se për qështjet që bien nën kompetencën e tij do të ndërrmarr të gjitha veprimit e nevojshme për përmisimin e gjendjës së tyre.
Gjithashtu Ombudspersoni vizitoi edhe tri fshatra të banuara me Shqiptar në Komunën e Leposaviqit, për tu njoftuar gjithashtu më për së afërmi me problemet e tyre.
Përfaqsuesit e fshatit të Koshutovës e informuan Ombudspersonin se tri fshatra ka më se tre muaj që gjendën në terr.
Z. Nowicki Ombudspersoni i Kosovës, informoi fshatarët se këtë qështje e kanë diskutuar me autoritetet në Leposaviq dhe muarr premtime se mbrenda javës do të vendoset trafoja e re për këto fshatra.
Nga përfaqsuesi I këtij fshati u kërkua të jen në kontakt me zyrën e Ombudspersonit në Mitrovic për qfardo qështje për të cilën ata konsiderojnë të nevojshme ndihmen e Ombudspersonit
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.