REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

04.7.2008

Ombudspersoni fillon hetimet rreth helmimit me plumb të romëve në Mitrovicën veriore

Pas marrjes së informatave nga burime të ndryshme rreth mënyrës së jetës së komunitetit rom në Mitrovicën veriore ku dyshohet se pjesëtarët e këtij komuniteti jetojnë në një hapësirë me përmbajtje të mëdha toksike, Institucioni i Ombudspersonit ka filluar hetimet ex-officio (te bazuara mbi dyshime).
Informatat në posedim të Institucionit të Ombudspersonit tregojnë se shumica e popullatës që jeton në Mitrovicë kanë sasi të mëdha të plumbit në gjak, duke i përfshirë edhe paqëruajtësitë e NATO-s. Kurse, komuniteti rom është padyshim më i rrezikuari pasiqë jetojnë nëpër vende pranë hedhurinave të plumbit nga miniera e Trepçës. Niveli i plumbit tek ta llogaritet të jetë 3-4 herë më i lartë se tek pjesa tjetër e popullatës.
Ekzistojnë dyshime të supozuara se numri i romëve që kanë vdekur si pasojë e prezencës së madhe të plumbit në gjak është i madh kryesisht tek moshat rinore imuniteti i të cilëve është më i dobët.
Rezultatet e hetimeve nga ana e Institucionit të Ombudspersonit do të bëhen publike për opinionin e gjërë sa më shpejtë që të jetë e mundur së bashku me rekomandimet për organet kompetente për marrjen e masave të duhura.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.