REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

02.9.2009

Ombudspersoni dhe Ambasadori i OSBE-së lansuan fushatën për të arritur tek të gjitha komunitetet në Kosovë

Avokati i Popullit Zt. Sami Kurteshi dhe Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Ambasadori Werner Almhofer, lansuan sot fushatën për ngritjen e vetëdijes në lidhje me rolin dhe mandatin e këtij institucioni për të drejtat e njeriut.


02 shtator 2009 KUMTESË PËR MEDIA
Prishtinë

Ombudspersoni dhe Ambasadori i OSBE-së
lansuan fushatën për të arritur tek të gjitha komunitetet në Kosovë

PRISHITNË, 2 shtator 2009 – Avokati i Popullit Zt. Sami Kurteshi dhe Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Ambasadori Werner Almhofer, lansuan sot fushatën për ngritjen e vetëdijes në lidhje me rolin dhe mandatin e këtij institucioni për të drejtat e njeriut.

Fushata, që është financuar nga Misioni i OSBE-së, përfshinë TV dhe radio spote, pano dhe postere në shumë gjuhë në mbarë Kosovën dhe do të zgjasë për dy muaj.

Përmes këtij projekti, Institucioni i Avokatit të Popullit ka për qëllim që të informojë anëtarët e të gjitha komuniteteve në Kosovë lidhur me mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vend dhe mënyrat për të kërkuar zgjidhje.

“Dua të inkurajojë anëtaret e të gjitha komuniteteve të cilët mendojnë se të drejtat e tyre janë shkelur nga autoritetet të paraqiten në institucionin e Avokatit të Popullit . Ne do të marrim parasysh secilin rast në mënyrë profesionale dhe të drejtë, dhe do të garantojmë që do ti shqyrtojmë dhe përfundojmë si duhet., “ tha Avokati i Popullit , Sami Kurteshi.

“Është kënaqësi e imja të jem dëshmitar i punës së Avokatit të Popullit të ri për të arritur tek të gjitha komunitetet, dhe në këtë punë ai e ka mbështetjen time të plotë. Është detyrë e këtij institucioni që të sigurojë se të drejtat e të gjithëve, të individëve apo grupeve specifike, do të respektohen”, tha Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Ambasadori Werner Almhofer, i cili po ashtu mori pjesë në lansimin e fushatës.

Kuvendi i Kosovës ka emëruar Zt. Kurteshi si Avokati i Popullit i parë vendor në qershor të këtij viti dhe do të duhej që të filloj procesin për përzgjedhjen e Zëvendës Avokatit të Popullit , të cilët do të jenë nga komuniteti shqiptar, serb dhe nga komunitetet jo-shumicë që janë të përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës.

Institucioni i Avokatit të Popullit në Kosovë ka mandat që të shqyrtojë shkeljen e të Drejtave të Njeriut dhe keqpërdorimin e autoritetit nga institucionet publike. Ky institucion, gjithashtu, zhvillon hetime, lëshon raporte dhe siguron shërbime ligjore dhe avokim publik.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.