REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.1.2002

OMBUDSPERSONI KA LESHUAR KATER RAPORTE EX OFFICIO DREJTUAR PSSP-SE

Lidhur me zhvillimin e hetimeve mbi nje numer te vrasjeve te kryera ne fillim te shkurtit 2000 ne pjesen veriore te Mitrovices

Ombudspersoni në Kosovë, z. Marek Antoni Nowicki, ka lëshuar dje Raportet mbi katër raste ex officio. Këto Reporte, të cilat të gjitha i janë adresuar z. Michael Steiner, Përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm, kanë të bëjnë me zhvillimin e hetimeve mbi një numër të vrasjeve të kryera në fillim të shkurtit 2000 në pjesën veriore të Mitrovicës.
Në secilin nga këto raste, Ombudspersoni gjeti shkelje të të drejtës për jetë të viktimave në bazë të asaj se autoritetet përgjegjëse kanë dështuar të zhvillojnë hetimet mbi këto krime në kohë të duhur dhe në mënyrë efektive. Për shembull, në disa prej rasteve, autoritetet kurrë nuk kanë marë deklarata nga të dyshuarit ose të tjerët të cilët janë identifikuar që kanë qenë prezent në vendin e krimit. Në disa raste tjera, sigurimi dhe dokumentimi i vendit të krimit ose hapa tjerë esencial hetimor janë vonuar dhe kurrë nuk është ndjekur asnjë drejtim i rëndësishëm kah kanë treguar dëshmitë.
Ombudspersoni rekomandoi që PSSP-ja, jo më vonë se më 1 mars 2002, do të duhej të sigurojë që autoritetet përgjegjëse të vazhdojnë hetimet e tyre mbi këto vrasje në kuptim të identifikimit dhe ndjekjes së suksesshme penale të autorëve të krimit.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.