REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

31.5.2002

OMBUDSPERSONI I KOSOVËS, TAKOI DELEGACIONIN E INVALIDËVE TË PUNËS TË KOSOVËST“

Perfaqesuesit e invalideve te punes te Kosoves informuan Ombudspersonin lidhur me gjendjen e rende te jeteses se tyre

Delegacioni i përbërë nga Bejtullah Hoti, Drejtor i Bordit të invalidëve të punës së Kosovës, Shefki Miftari, Sekretar i përgjithshëm i Bordit, Muhamed Quçalla, Kryetar i Kryesisë së invalidëve të punës së Kosovës dhe përfaqësues tjerë, informuan z. Marek Antoni Nowicki për situatën e vështirë të invalidëve kosovarë, duke cekur se kushtet e jetës të invalidëve janë shumë të rënda. Ata gjithashtu pretendojnë se më shumë se tri vite nuk kanë marrë kurfarë pensioni dhe se Qeveria e Kosovës nuk kujdeset për situatën e tyre.
Në këtë takim përfaqësuesit e invalidëve në detaje informuan Ombudspersonin Nowicki për situatën e invalidëve dhe kërkuan mbështetjen e tij duke cekur se do të vazhdojnë me protesta të ndryshme publike për ta arritur qëllimin e tyre.
Z. Nowicki, Ombudspersoni i Kosovës, vlerësoi se problemi i invalidëve është i njejtë me situatën e pensionistëve, duke cekur se Ombudspersoni në të gjitha takimet me autoritetet më të larta të Kosovës regullisht e ka diskutuar këtë problem, dhe shtoi se Insitucioni i Ombudspersonit edhe në të ardhmën do ta theksojë publikisht seriozitetin e kësaj çështjeje dhe do të ndihmojë për ta arritur një zgjedhje të duhur.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.