REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

13.4.2003

OMBUDSPERSONI I KOSOVËS VIZITOI DISA VENDBANIME SERBE NË ZHUPË TË SHARRIT

Ombudspersoni i Kosovës z. Marek Antoni Nowicki, me njërin prej zëvendësit të tij z. Ljubinko Todoroviç si dhe me Atin German të manastirit Shenjt Arhangel, të shtunën (12 prill 2003) vizituan disa vendbanime Serbe në Zupë të Sharrit – Musnikovo, Sredska dhe të tjerë.
Qëllimi i kësaj vizite ishte që Ombudspersoni i Kosovës më për së afërmi të informohet për gjendjën dhe me problemet me të cilat ballafaqohet ky komunitet, veqanëristh personat të sa po khyer në këto vendbanime.
Gjat takimit, përfaqsuesit e komunitetit Serb shprehen problemet kryesore me të cilatt balafaqohen, sikur që janë mungaesa e levizjës së lirë, promblemet të mëdha në shërbimin shëndetsor, arsimimin i nxënësve si dhe në komunikimin të nevojshëm me botë( duke përfshihur edhe lidhjet telefonike). Ata po ashtu e cekën edhe problmein pamundësisë të informimit në gjuhën Serbe përmes të media.
Ombudspersni i Kosovës në një menyrë veçantë u informua për situatën e vështirë të disa personave të sëmuar dhe të moshuar, të cilët jetojnë në fshatërat malsore. Gjatë dimrit ata balafoqohen me problemet e transportit, pranimin e ndihmës humanitarë si dhe medikale.
Në këtë takim, personet që janë kthyhur e informuan Ombudspersonin për momentet të vështirë pasi që janë kthyer, se një pjesë të tyre për këtë arsye kan vandosurë që të kthehën mbrapa, kurse një pjesë jeton me ndihmën e fëqinjve Serb. Ata janë mendimit që oganizatat humanitare dhe institucionet përgjegjëse për kthimin e të zhvendosurve (IDP) kanë bërrë shumë premtime, por përpjekjet e tyre nuk mjaftonë dhe të tjerët nuk mund të ikurajoj që të kthehen.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.