REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

13.10.2005

OMBUDSPERSONI I KOSOVËS MBAJTI TAKIME ME PËRFAQËSUESIT E GREVISTËVE TË SHËRBIMIT CIVIL DHE TË ARSIMTARËVE

Prishtinë, Kosovë, Më 12 tetor 2005, Ombudspersoni pranoi anëtarët e Këshillit Grevist të Sindikatës së Ministrisë së Shërbimeve Publike me qëllim që të diskutojnë që ata pohojnë të jenë probleme të brendshme serioze në ministri. Këto probleme të brendshme janë rezultat i vazhdimit të protestës së disa punëtorëve të ministrisë. ( përfaqësuesit po ashtu theksuan se ishte i pavend veprimi i policisë kundër tyre në ministri pas protestës).
Në po të njëjtën ditë, një takim i ngjashëm është mbajtur në Institucionin e Ombudspersonit me përfaqësuesit e Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës. Ata e informuan Ombudspersonin për arsyet e protestës së arsimtarëve në tërë territorin e Kosovës. Sipas Sindikatës, ata kryesisht po kërkojnë që qeveria të zbatoj vendimet e saj dhe marrëveshjen kolektive, që garanton ngritje të pagave të punëtorëve në sektorin arsimor.
Pas këtyre takimeve, më 13 tetor 2005, Ombudspersoni është takuar me ZPSSP-në për Administratë Civile, Patricia Waring, me qëllim që të informohet për reagimet e UNMIK-ut lidhur me protestat e lartpërmendura.
Në të dy rastet, Ombudspersoni premtoi se do të ndërmarr hapa në pajtim me kompetencat e tij.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.