REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

01.4.2016

Nga takimi i Znj. Sahatqija me Avokatin e Popullit, Jashari

Kryetarja e Komisionit për Integrime Evropiane, Teuta Sahatqija, ka pritur sot në takim Avokatin e Popullit, Hilmi Jashari, me të cilin diskutuan për realizimin e të drejtës së pensionistëve kosovarë nga shteti serb.


Duke e njoftuar Avokatin e Popullit, Jashari, për angazhimet e Komisionit rreth kësaj çështjeje, Sahatqia theksoi: "Komisioni është duke u përpjekur që t'i ndihmojë qytetarët në grumbullimin e dokumentacionit të duhur, si dhe krijimin e kushteve, në mënyrë që ata të kenë mundësi t'i drejtohen Gjykatës Evropiane në Strasburg". Ajo foli edhe për nevojën e një koordinimi më të mirë ndërinstitucional për këtë çështje, ndërkaq, propozoi që së bashku me Avokatin e Popullit, të takojnë edhe ministrin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.


Avokati i Popullit, Jashari, nga ana e tij, e falënderoi znj. Sahatqija për pritjen, si dhe angazhimin e saj për jetësimin e së drejtës së pensionistëve.


Ai më pas e njoftoi kryetaren Sahatqija për lobimin që është duke bërë, në mënyrë që kjo çështje të ngritet edhe në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës.


Në fund të takimit, kryetarja e Komisionit, Sahatqija dhe Avokati, Jashari, duke u bazuar në disa vendime parimore të Gjykatës Evropiane në Strasburg, shprehën besimin e tyre në një epilog pozitiv për realizimin e së drejtës së 60 mijë qytetarëve kosovarë nga Serbia.


Për t'ia dalë mbanë kësaj çështjeje, ata kërkuan angazhime të koordinuara në të gjitha nivelet institucionale.


 


 


*Lajmi është huazuar nga ueb faqja e Kuvendit të Republikës së Kosovës.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.