REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

22.11.2017

Në Prishtinë u mbajt Samiti i 3-të i Romëve

Më 20 dhe 21 nëntor 2017 në Prishtinë u mbajt Samiti i 3-të me rradhë i Romëve, organizuar nga Civil Rights Defenders. Ky aktivitet ishte me karakter ballkanik ndërsa në të morën pjesë përfaqësues të institucioneve të ndryshme, organizata të ndryshme joqeveritare por edhe veprimtar të komunitetit rom edhe nga shtetet e tjera të Evropës.

Tema e prezantimeve në këtë Samit u përqendrua në konceptin e Antigypsyism-it, në çështje që ndërlidhen me strehimin e romëve në Shqipëri dhe masat represive kundër tyre nga shteti, kurse në session ishte i rezervuar për Intervistimin, Monitorimin, Dokumentimin dhe Hetimin e rasteve përkitazi me pjesëtarët e komunitet rom, me ç’rast nga ana e IAP-së u prezantuan informatat e publikuara për romët, ashkalinjët dhe egjiptianët në raportin e fundit vjetor të IAP 2016, si dhe planet dhe aktivitetet e IAP për romët.

Pjesëmarrës në këtë Samit, Avokati I Popullit, Ambasadori zvicëran, drejtori i Qendrës Evropiane për të Drejta të Romëve ( ERRC) me seli në Hungari, drejtori i Civil Rights Defenders etj. theskuan faktin se romët vazhdojnë të jenë komuniteti më i margjinalizuar në Evropë, përfshirë Kosovën.

Me këtë rast u kërkua nevoja e aktivizmit më të madh të shoqërisë civile përkitazi me komunitetet e margjinalizuara, si dhe domosodoshmërinë e zbatimit praktik të prioriteteve si shëndetësia, arsimi, përkrahja financiare etj., me qëllim të përmirësimit të gjendjes së këtyre komuniteteve.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.