REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

04.3.2016

NJOFTIM PËR MEDIA

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) ju njofton se më datë 7 mars 2016 (e hënë) , në Prishtinë, do të qëndroj për një vizitë zyrtare Avokati i Popullit i Republikës së Shqipërisë, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij.Me këtë rast, z. Hilmi Jashari, Avokat i Popullit në Republikën e Kosovës dhe z. Igli Totozani, Avokat i Popullit në Republikën e Shqipërisë, do të nënshkruajnë Marrëveshjen e Bashkëpunimit mes dy institucioneve homologe me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit në interes të qytetarëve në shtetet respektive, me qëllim të mbrojtjes efektive të të drejtave dhe lirive nga veprimet e paligjshme të autoriteteve publike. Me theks të veçantë, Marrëveshja i referohet shkëmbimit të eksperiencave dhe praktikave të mira lidhur me Mekanizmin Kombëtar për Parandalimin e Torturës, i cili tashmë është themeluar edhe në Kosovë, me vendim të veçantë, bazuar në Ligjin Nr. 05/ L- 019, për Avokatin e Popullit.Programi i vizitës:10:30 Arritja e delegacionit nga Shqipëria / Mirëseardhja


(Takimi mbahet në zyrën qendrore të IAP-së.  Mediat mund të marrin pamje)11:00 Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit


(Nënshkrimi i Marrëveshjes në Zyrën Qendrore të IAP-së, me praninë e mediave. Gjithashtu është rezervuar kohë për përgjigje në pyetjet e gazetarëve të pranishëm)
13:00 Takim me z. Kadri Veseli, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës.


(Takimi mbahet në Kuvendin e Kosovës. Mund të merren pamje nga takimi)14:00 Takim me znj. Lirije Kajtazi, kryetare e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e         Njeriut, Barazi Gjinore , Persona të pagjetur dhe Peticione (Takimi mbahet në    Kuvendin e Kosovës. Mund të merren pamje nga takimi, e           po ashtu mund të ketë  edhe prononcim)Ju lutem më kontaktoni në email adresën mlulaj@ombudspersonkosovo.org nëse eventualisht, si medium, keni interesim për intervistë apo deklaratë nga z. Totozani, apo edhe për praninë e dy homologëve, të z. Hilmi Jashari dhe të z. Igli Totozani, bashkërisht, në ndonjë nga emisionet që ju i konsideroni të përshtatshme në mediumet tuaja.


 


Mbetet në vullnetin e Avokatit të Popullit të Shqipërisë që të përcaktohet se në cilat mediume dhe për cilat tema do të jetë në mundësi të flas.


  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.