REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

31.5.2013

NJOFTIM PËR MEDIA

Dita e Fëmijëve shënohet më 1 qershor të çdo viti, në mënyra të ndryshme, nga shumë vende të botës. Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) ka paraparë një varg aktivitetesh, për të shënuar këtë datë, e cila u shpall Ditë Ndërkombëtare e Fëmijëve në Konferencën Botërore për Mirëqenjen e Fëmijëve, më 1925, në Gjenevë të Zvicrës. Atë ditë, 54 shtete pjesëmarrëse miratuan Deklaratën e Gjenevës për Mbrojtjen e Fëmijëve. Aktivitetet e IAP-së do të zhvillohen gjatë ditës së shtunë, datë 1 Qershor 2013, sipas radhës së poshtëshënuar:
Ora 10:00-11:00 - Vizitë në Fshatin e Fëmijëve SOS Kinderdorf – Prishtinë
Mediat do të mund të përcjellin vizitën, duke respektuar rendin shtëpiak të fshatit
Ora 11:00-14:00 - Takime me fëmijët në sheshin “Nëna Terezë”
Takimet do të mbahen nën 2 tenda, të cilat do të vendosen në sheshin kryesor të Prishtinës. Z. Kurteshi do të takojë edhe personalisht fëmijët dhe do të deklarohet për mediat në ora 12:00, para tendave të IAP-së të vendosura në shesh.
Ora 11:00-13:00 - Takime me fëmijët në Llapnasellë
Në Llapnasellë do të vendoset 1 tendë. Aty, njëlloj si në Prishtinë, fëmijët do të mund të takohen me përfaqësuesit e IAP-së.
Ora 13:00-14:00 - Vizitë të miturve në Qendrën Korrektuese dhe të Paraburgimit në Lipjan
Mediat nuk do të mund të përcjellin vizitën në këtë Qendër, por informata nga kjo vizitë do të jetë pjesë e komunikatës për mediat, që do të lëshohet nga IAP pasi të përmbyllen aktivitetet gjatë kësaj dite.
Në përgjithësi në këto takime, fëmijët do të informohen lidhur me mandatin e IAP-së në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, përkatësisht do të kenë mundësinë që të dëgjohen nga përfaqësuesit e IAP-së.
Ftoheni që t’i mbuloni medialisht aktivitet e organizuara nga IAP për këtë ditë.
Ju mirëpresim!
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.