REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

04.12.2015

NJOFTIM I AVOKATIT TË POPULLIT LIDHUR ME SHKRESËN DREJTUAR PROKURORISË, SA I PËRKET NGJARJEVE TË DATËS 28 NËNTOR 2015

Prishtinë, 4 dhjetor 2015 - Bazuar në kompetencat dhe përgjegjësitë ligjore dhe kushtetuese që të bëj hetime “[...] nëse nga konstatimet, dëshmitë dhe faktet e paraqitura me parashtresë ose nga njohuritë e fituara në mënyrë tjetër, ka bazë të rezultojë se nga ana e autoriteteve janë shkelur të drejtat dhe liritë e njeriut [...]” (Neni 16, paragrafi 4 i Ligjit 05/L-019 për Avokatin e Popullit), Avokati i Popullit ka hapur hetime Ex officio nr. 664 /2015, si dhe sot, me një shkresë të veçantë, i është drejtuar Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë.


Me anën e kësaj shkrese drejtuar, Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë,   Avokati i Popullit, e njofton atë se përfaqësuesit e Avokatit të Popullit kanë monitoruar zhvillimin e ngjarjeve, pas ndërhyrjes së Policisë së Kosovës, në selinë e Lëvizjes Vetëvendosje, më 28 nëntor 2015 dhe kanë intervistuar disa nga personat e lënduar në QKUK, si dhe personat e ndaluar nga policia në Qendrën e Mbajtjes në Prishtinë.


Duke pasur parasysh seriozitetin dhe peshën e kësaj çështjeje, shkeljet e mundshme të të drejtave të njeriut, si dhe interesin e opinionit publik të shprehur lidhur me këtë rast, Avokati i Popullit i kërkon Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë të ndërmarrë veprime hetimore lidhur me ngjarjet e 28 nëntorit 2015, ngase bazuar në pohimet e të intervistuarve në QKUK dhe Qendrën e Ndalimit, bëhet fjalë për përdorim të forcës së tepruar nga ana e policisë.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.