REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

01.10.2013

NË FERIZAJ DHE NË GJAKOVË U HAPEN ZYRAT REGJIONALE TË IAP-SË

1 tetor 2013 - Institucioni i Avokatit të Popullit ( IAP) me rastin e hapjes së Zyrave Regjionale në Ferizaj dhe në Gjakovë dhe në kuadër të promovimit të vazhdueshëm të të drejtave dhe lirive të njeriut ka mbajtur në këto dy qytete Tryeza të rrumbullakëta me temën: “Përmbushja e misionit të Avokatit të Popullit”.
Pas Reformave në strukturimin e sistemit gjyqësor në Kosovë dhe vlerësimit të nevojave për të qenë sa më afër qytetarit, Avokati i Popullit në fillim të këtij viti kishte marrë vendim që të shtoj numrin e zyrave regjionale të IAP-së edhe me dy zyra të reja , njëra prej tyre në Ferizaj dhe tjetra në Gjakovë. Me hapjen e zyrave të reja, numri i zyrave regjionale të IAP-së arrin ne tetë. Përmes këtyre zyrave, mundësohet gjithashtu funksionalitet dhe efikasitet më i madh në përmbushjen e misionit që ka ky institucion.
Tryezat e mbajtura në Ferizaj ( me datë 30 shtator) dhe në Gjakovë ( me datë 1 tetor) ofruan mundësinë e diskutimit të përbashkët të përfaqësuesve të IAP-së, autoriteteve komunale, gjyqësorit, policisë, organizatave joqeveritare dhe mediave, për sfidat ekzistuese në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe për rolin e IAP-së në këtë aspekt. Po ashtu takimet shërbyen edhe për të ofruar informacion lidhur me strukturën organizative të IAP-së, obligimet kushtetuese dhe ligjore, por edhe kufizimet gjithashtu.

Zyra Regjionale në Ferizaj ndodhet në ndërtesën e Kuvendit Komunal ( kati përdhesë) ndërkaq Zyra Regjionale në Gjakovë gjendet në adresën Rruga e UÇK-së, pa numër (përballë KRU “Radoniqi”). Ashtu si edhe Zyrat Regjionale në Mitrovicë (dy zyra), në Prizren, në Pejë, në Gjilan dhe në Gracanicë, edhe zyra në Ferizaj dhe në Gjakovë do të jenë të hapura për të pritur palë dhe për të trajtuar rastet nga e hëna deri të premten, nga ora 08:00 – 16:00.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.