REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

01.10.2013

NË DITËN NDËRKOMBËTARE TË PERSONAVE TË MOSHUAR, AVOKATI I POPULLIT VIZITOI SHTËPINË E PLEQVE

1 tetor 2013 - Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave të Moshuar, Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi ka vizituar Shtëpinë për Persona të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë në Prishtinë. Gjatë kësaj vizite, Avokati i Popullit ka takuar personat që jetojnë në këtë qendër, shumica e të cilëve janë në moshë të shtyrë.
Në mungesë të institucioneve tjera përkatëse apo në pamundësi për të gjetur zgjidhje të tjera, në këtë shtëpi kanë gjetur strehë edhe persona nën moshën 65 vjeç, si dhe persona me aftësi të kufizuara të natyrave të ndryshme.
Shtëpia e pleqve siç njihet gjithandej, ofron kujdesin elementar për afro 100 persona që ndodhen aty, përfshirë banimin, ushqimin dhe kujdesin primar shëndetësor. Kompetencat ligjore e kufizojnë Institucionin e Avokatit të Popullit në veprime ekzekutive, por gjendja aktuale nuk guxon të mbetet në kuadër të deklarimeve dhe vizitave pa sjellur rezultate konkrete në përmirësimin e gjendjes dhe ngritjen e kualitetit të jetës e kushteve për të moshuarit aty, ka thënë në përmbyllje të vizitës së tij Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi.
Një tetori, është shpallur si Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Shënimi i kësaj dite ka për synim rritjen e vetëdijes për shqetësimet dhe gjendjen në të cilën ndodhen të moshuarit, por gjithashtu edhe si shenjë vlerësimi për kontributin që personat tashmë në moshë kanë bërë për shoqërinë
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.