REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

23.2.2012

NDOTJA E MJEDISIT NË DARDHISHTË TË KASTRIOTIT MBI PARAMETRAT E LEJUAR

23 shkurt 2012 - Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) ka pranuar ankesë nga një banor i fshatit Dardhishtë të komunës së Kastriotit, lidhur me shkarkimin e elementeve ndotëse nga Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), në pronën e tij.
Me ftesën e IAP-së drejtuar Inspektoratit Mjedisor dhe të Ujërave në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, si dhe Institutit Hidrometeorologjik, ekspertët përkatës bashkë me këshilltaren ligjore të IAP-së, znj. Valbona Puka Gola, kanë dalë në vendin e ngjarjes.
Ekspertët kanë vërejtur se në pronën e palës që është ankuar dhe në zonën përreth ka tejkalim të parametrave të lejuar të ndotjes së ujit, ajrit dhe tokës, nga shkarkimet e vazhdueshme të KEK-ut. Ngjyra e zezë dhe e hirtë mbi tokën, borën e kulmet shihet gjithandej. Sipas pohimeve dhe deklaratave të inspektorëve mjedisorë të MMPH-së, arsyeja e një ndotjeje të tillë është shkarkimi i gazrave nga tymtarët e termocentralit, si dhe bartja e hirit nga depoja e hirit dhe shkarkimi i tyre, në përroskën pranë, si dhe rishkarkimi i materialeve toksike në lumin Sitnica. Po ashtu, përveç shkarkimit të fenolit që i tejkalon vlerat normale, ka edhe ndotje me metale të rënda. Nga ekspertët e Institutit Hidrometeorologjik u morën mostrat e ujërave, për të dalë në ditët në vazhdim me rezultatet e gjendjes së ujit.
Me qëllim të mbrojtjes dhe sigurimit të jetës dhe shëndetit të qytetarëve, si dhe pengimin dhe evitimin e faktorëve ndotës, është e domosdoshme ndërmarrja e masave emergjente për të ndaluar degradimin e mëtutjeshëm mjedisor.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.