REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.8.2008

Në Ditën Ndërkombëtare të Rinise, Ombudspersoni bën thirrje për emancipimin e rinisë kosovare

Rinia kosovare, me pjesmarrje shume te larte në përqindje të popullsisë aktive ( mosha 15-35) , pjesmarrje kjo ndër më të lartat në evropë, përbën potencialin më të madh të vendit, kurse nga organet qeveritare në Kosovë nuk është duke u trajtuar mënyrë adekuate.
Probleme evidente të vazhdueshme për pjesën dërmuese të rinisë kosovare mbeten papunësia dhe mungesa e perspektivës. Derisa sistemi i deritanishëm arsimor, sidomos ai universitar, permes një numri të madh të universiteteve private dhe pa një plan të përgjithshëm dhe të koordinuar të nevojave të tregut të punës në Kosovë duket se vetëm ka shtuar edhe më tepër konfuzionin e të rinjëve për perspektivë në Kosovë.
Përqindja shumë e ultë e të rinjëve në proceset vendimmarrëse dhe organizim shtetëror si dhe pjesmarrja e dobët e tyre në shoqërinë civile përbëjnë treguesit kryesorë për ndikimin e dobët politik në Kosovë.
Gjatë ndërtimit të demokracisë dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut, Republika e Kosovës duhet të dëshmojë interesim për avancim të rinisë duke përkrahur projekte dhe duke themeluar një plan strategjik të nivelit vendor për të qenë në gjendje të përfitojë nga potenciali i fuqishëm i rinisë Kosovare. Rreth arritjes së këtij qëllim, organet kompetente duhet poashtu që të krijojnë mundësi të hapura dhe të barabarta për të gjithë.
Dita Ndërkombëtare e Rinisë është njohur nga Kombet e Bashkuara me anë të rezoulutës 54/120 në vitin 1999 e cila ka për qëllim tërheqjen e vëmendjes së qeverive në mbarë botën lidhur me qështjet e të rinjëve.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 530 138
Rruga Rruga " Afrim Zhitia" n/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 and 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.