REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.5.2016

Kryetari i Kuvendit z. Ilir Meta priti Avokatin e Popullit të Kosovës, z. Hilmi Jashari

Tiranë, 3 maj 2016 - Kryetari i Kuvendit z. Ilir Meta priti sot në takim Avokatin e Popullit të Kosovës, z. Hilmi Jashari. I pranishëm në takim ishte edhe Avokati i Popullit të Shqipërisë, z. Igli Totozani.


Duke i uruar mirëseardhjen z. Jashari, Kryetari i Kuvendit u shpreh se Avokati i Popullit, si institucion i dalë nga Parlamenti, janë në bashkëpunim të vazhdueshëm në interes të proceseve demokratizuese të vendit dhe në shërbim të përmirësimit të cilësisë së jetesës dhe të drejtave të qytetarëve.


Avokati i Popullit të Kosovës, z. Jashari duke falenderuar Kryetarin për realizimin e këtij takimi, vlerësoi bashkëpunimin shumë të frytshëm mes Avokatit të Popullit të Kosovës dhe Avokatit të Popullit të Shqipërisë, kjo jo vetëm sa i përket shkëmbimit të eksperiencave dhe nënshkrimit të marrëveshjeve të përbashkëta të bashkëpunimit, por edhe në mbështetjen që Avokati i Popullit i Shqipërisë jep për anëtarësimin e Ombudsmanit të Kosovës në rrjete ndërkombëtare, siç ishte anëtarësimi në Rrjetin e Ombudsmaneve të Mesdheut.


Gjatë takimit, u diskutua mbi organizimin e aktiviteteve të përbashkëta mes dy institucioneve të Avokatit të Popullit dhe dy Kuvendeve. Z. Meta u shpreh se veprimtaria e Avokatit të Popullit si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, përballet me sfida.


Z. Meta vlerësoi se këto institucione kryejnë një punë të lavdërueshëm në funksion të përmirësimit të jetesës së qytetarëve të cilat, duhet të kenë gjithë mbështetjen e të dy Parlamenteve.


( Lajmi i huazuar nga ueb faqja e Kuvendit të Shqipërisë)

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.