REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

24.8.2007

Kryetari i Kuvendit të Kosoves premton debat me kohe mbi raportin e shtatë vjetor të Institucionit të Ombudspersonit

Sot Kryetari i Kuvendit të Kosovës z. Kolë Berisha në takim me Ushtruesin e detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari, premtoi që të siguroi një debat parlamentar me kohë mbi rekomandimet e ofruara në raportin e shtatë vjetor të Institucionit të Ombudspersonit (2006-2007).
Duke përfshirë periudhën kohore prej muajit korrik 2006 deri në qershor 2007, raporti i shtatë vjetor i Institucionit paraqet vlerësimet e Ushtruesit të detyrës së Ombudspersonit mbi çështjet më të rëndësishme të të drejtave të njeriut sot në Kosovë. Ai po ashtu ofron rekomandime që synojnë asistimin e Kuvendit në zgjidhjen e shumë problemeve me të cilat përballen sot Kosovarët kur kanë të bëjnë me institucionet lokale.
Sot, mbi gjashtë javë që nga lëshimi i raportit më 11 korrik, raporti vjetor megjithatë duhet të shtrohet në tavolinë për debat parlamentar.
“Ne duam ti ndihmojmë Kuvendit në prekjen e këtyre çështjeve,” i tha Ushtruesi i Detyrës së Ombudspersonit sot z. Berisha. “Por ne mund ti ndihmojmë Kuvendit dhe popullit të Kosovës vetëm nëse rekomandimet tona adresohen shpejtë dhe në mënyrën e duhur.”
Duke i ofruar përkrahjen e tij të plotë Institucionit të Ombudspersonit, z. Berisha premtoi se raporti vjetor do të shtrohet për debat në Kuvend sa më shpejtë. Ai po ashtu e siguroi Ushtruesin e detyrës së Ombudspersonit se rekomandimet e Raportit do të luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e punës së degëve gjyqësore, ekzekutive dhe legjislative në Kosovë.
Gjatë periudhës së shtatë të raportimit vjetor, mbi 4,600 njerëz e kontaktuan Institucionin e Ombudspersonit për të paraqitur ankesa formale; kjo pothuajse ishte 500 më shumë se gjatë periudhës së mëhershme raportuese. Janë mbajtur më shumë se 100 Ditë të Hapura në zyrat e Institucionit kudo në Kosovë, dhe pothuajse janë regjistruar 700 ankesa.
Raporti i shtatë vjetor (2006-2007) është postuar në ueb sajtin e ri të Institucionit të Ombudspersonit: www.ombudspersonkosovo.org
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.