REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

17.9.2007

Kryesuesi i Misionit te OSBE-se ne largim ne Kosove i ben thirrje autoriteteve per me shume perkushtim ndaj Institucionit te Ombudspersonit


Misioni i OSBE-së në Kosovë do të vazhdoi në përkrahjen e punës vendimtare të Institucionit të Ombudspersonit, ishte mesazhi ndarës i Kryesuesit të Misionit në largim i OSBE-së, Ambasadori Werner Wnendt, kur u takua sot me Ushtruesin e Detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari.
Duke theksuar rëndësinë e rolit udhëheqës të Institucionit të Ombudspersonit në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut të të gjithë Kosovarëve, Ambasadori Wnendt e lavdëroi punën e palodhshme të Institucionit pa marrë parasysh pasigurinë financiare, statusit ligjor të pazgjidhur, dhe harresës së vazhdueshme nga caktimi i shumë vonuar i Ombudspersonit vendor.
Ishte OSBE-ja ajo që themeloi Institucionin e Ombudspersonit në vitin 2000. Që nga ajo kohë dhe gjatë gjithë periudhës së qëndrimit në detyrë të Ambasadorit Wnendt, OSBE-ja ka siguruar Institucionin me përkrahje esenciale operacionale, financiare dhe me ekspertë. Ambasadori vëzhgoi largimin e Ombudspersonit ndërkombëtar, hartimin e legjislacionit të ri dhe fazat përfundimtare të transferimit të Institucionit në duart vendore. Largimi i tij vjen në kohën kur Institucioni kërkon të arrij më shumë përkrahje financiare, ligjore dhe politike nga autoritetet Kosovare.
“Jam i lumtur që po e lë Institucionin e Ombudspersonit në duar të sigurta,” tha Ambasadori, “por do të ndihesha më mirë kur të kisha ditur se autoritetet Kosovare do të ishin po aq të përkushtuara ndaj Institucionit ashtu siç është OSBE-ja.”
Ushtruesi i Detyrës së Ombudspersonit falënderoi Ambasadorin Wnendt për përkrahjen e tij të vazhdueshme ndaj Institucionit gjatë dy viteve e gjysmë të kaluara, duke siguruar atë se trashëgimia e përkrahjes së tillë do të ndihet kohë të gjatë në të ardhmen e Institucionit.  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.