REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.10.2012

Kryeparlamentari vizitoi Institucionin e Avokatit të Popullit

Prishtinë, më 09. 10. 2012 - Avokati i Popullit, Sami Kurteshi bashkë me zëvendësit dhe bashkëpunëtorët ka pritur në një takim të veçantë kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqin, të shoqëruar nga këshilltarët e tij dhe zyrtarë të stafit mbështetës . Takimi u përqëndrua në punën, sfidat dhe vështirësitë që IAP ka në përmbushjen e misionit dhe kompetencave që ka.
Avokati i Popullit falënderoi kreun e Parlamentit për vizitën , duke e konsideruar dëshmi të përkrahjes së Kuvendit për IAP-në, në permbushje të misionit kushtetues e ligjor për mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të individit. Gjatë këtij takimi z. Kurteshi ka shpjeguar strukturën e brendshme të institucionit dhe fushat ku përqëndrohet puna. Ai ka theksuar se secili person që i drejtohet IAP-së merr detyrimisht një përgjigje, duke mos lënë hapësirë për heshtjen administrative që është e papranueshme në njëadministratë moderne dhe duke dëshmuar në anën tjetër se institucioni është aty për qytetarin.
Kreu i Kuvendit, ndërkaq, falënderoi z. Kurteshi për pritjen e ngrohtë që i bëri dhe e përgëzoi atë për sukseset e arritura, duke e inkurajuar gjithashtu që të vazhdojnë edhe më tej në përmbushjen e obligimeve kushtetuese dhe ligjore. “Gjykata Kushtetuese dhe Institucioni i Avokatit të Popullit, janë institucionet e pavarura më të veçanta, sepse, Kuvendi merr pjesë drejtpërdrejtë në zgjedhjen e tyre”, tha Krasniqi. Ai ka përkujtuar se në shoqëritë e tranzicionit, vendosja e demokracisë dhe zbatimi i rendit dhe ligjit paraqesin sfidë të madhe, andaj në këtë kontekst roli i Avokatit të Popullit mbetet i pazëvendësueshëm. Gjithashtu ai i sugjeroi IAP-së që të bashkëpunojnë edhe më ngushtë me Komisionet Parlamentare, veçmas me ato përkatëse.
Kryekuvendari siguroi se IAP do të ketë mbështetje edhe në të ardhmen nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Vizita e kryeparlamentarit në IAP është bërë në kuadër të bashkëpunimit dhe kontakteve të ndërsjella që Kuvendi i Kosoves ka me institucionet e pavarura të cilat i raportojnë drejtëperdrejtë, e IAP ështe një nga të tillat, percaktuar me kapitullin XII të Kushtetutës.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.