REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.11.2017

Kryeministri Haradinaj priti Avokatin e Popullit, Hilmi Jashari

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim Avokatin e Popullit, Hilmi Jashari me bashkëpunëtorët, i cili e uroi kryeministrin për detyrën dhe instalimin e dinamikës së re qeverisëse.

Në takim, u bisedua për bashkëpunimin ndërmjet institucionit të Avokatit të Popullit dhe Qeverisë, me qëllim të avancimit të të drejtave të njeriut në vend.

Avokati i Popullit e ka njoftuar kryeministrin Haradinaj me çështjet të cilat i trajton ky institucion, të drejtat e njeriut përballë shtetit dhe institucioneve, siç janë rasti i faturimit të energjisë elektrike, konkretisht detyrimi i qytetarëve të paguajnë për rrymën që nuk e shpenzojnë vetë, por që shpenzohet në veri të vendit, me të cilin detyrim janë shkelur katër ligje bazë.

Sëdyti, Avokati i Popullit e informoi Kryeministrin lidhur me procesimin rreth Fondit të Pensioneve të Kosovës të bartur në Serbi, që paraqet shkelje të të drejtave dhe dinjitetit të pensionistëve si lëndë e Gjykatës së Strasburgut.

Sëtreti rishqyrtimin e një vendimi të MPMS-së që i detyron të moshuarit edhe kur janë në pamundësi fizike të dëshmojnë në çdo gjashtë muaj se janë gjallë, gjë që sipas Jasharit cenon dinjitetin e njeriut.

Kryeministri është njoftuar edhe për shqetësimet e Avokatit të Popullit lidhur me diskriminimin dhe gjuhën fyese e përdorur në tekstet shkollore për personat me aftësi të kufizuar, sidomos për personat me sindromin Down.

Kryeministri Haradinaj, tha se e vlerëson lartë punën e madhe të këtij institucioni, i cili nga barometri i BE-së për institucionet e pavarura prinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në këtë kontekst Qeveria do të ofrojë mbështetje për Institucionin e Avokatit të Popullit, por edhe për institucionet tjera që mbrojnë të drejtat e njeriut.

Duke qenë se të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme dhe të pacenueshme, kryeministri Haradinaj shprehu përkushtimin e Qeverisë në krijimin dhe promovimin e mundësive të barabarta për të gjithë qytetarët.


Huazuar nga web faqja e Zyrës së Kryeministrit
http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,9,7261
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.