REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.9.2005

Komunikate per media

Përfaqësuesit e Institucionit të Ombudspersonit ndihmojnë të negociohet përfundimi i grevës së urisë në Qendrën korrektuese për të mitur në Lypjan


Prishtinë, 10 nëntor 2005 - Përfaqësuesit e Institucionit të Ombudspersoni në Kosovë (IOK) vizituan Qendrën korrektuese për të mitur në Lypjan të mërkurën, më 9 nëntor 2005, pasi që kishin marrë informatën që një “grup” i të miturve në këtë qendër kishin hyrë në grevë urie për të protestuar kundër asaj që pohohej të kishte qenë shkelje e të drejtave të tyre nga ana e punonjësve korrektues.
Pas takimit me tre protestues të mitur, të cilët kishin hyrë në grevë urie prej 2 nëntorit 2005, përfaqësuesit e IOK-së deklaruan që protestuesit kishin kërkuar kthimin e gjësendeve të tyre personale që autoritetet e burgut ua kishin marrë gjatë kontrollimeve të rutinës të kohës së fundit. Ata gjithashtu pohuan që kishte pasur keqtrajtime gjatë këtyre kontrollimeve dhe kërkuan zbatimin e drejtë të rregullores për masat përkatëse disiplinore ndaj të miturve.
Në biseda të ndara me secilin nga tre të miturit, përfaqësuesit e IOK-së negociuan fundin e grevës së urisë në mënyrë që t’i vazhdojnë hetimet më të plota mbi pohimet e tyre. Sot, rreth orës 10 të mëngjesit, nga Zyra e IOK-së gjithashtu u konfirmua që greva e urisë me të vërtetë ka përfunduar.
Përfaqësuesit e IOK-së pritet që të takohen me Drejtorin e Qendrës korrektuese për të mitur në Lypjan më vonë gjatë ditës së sotme.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.