REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.12.2009

KUMTESË: Avokati i Popullit apelon që të respektohet udhëzimi adminstrativ për mjetet piroteknike

AVOKATI I POPULLIT APELON QË TË RESPEKTOHET
UDHËZIMI ADMINSTRATIV PËR MJETET PIROTEKNIKE
Në prag të festave të fundvitit çdo ditë popullata e Kosovës po ballafaqohet me krismat e fishekzjarrëve dhe mjeteve të tjera piroteknike, të shkrepura pa kontroll dhe nga çdo grupmoshë, edhe pse përdorimi i mjeteve të tilla piroteknike është e rregulluar me udhëzimin administrativ 26/2008, i lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Ky udhëzim specifikon qartë periudhën për përdorimin dhe tregtimin e mjeteve piroteknike. Periudha e caktuar është prej 26 dhjetorit deri më 2 janar, kurse mosha e personave të cilat kanë të drejtë t’i shesin dhe blejnë këto mjete piroteknike, është mbi 18 vjeç.
Në praktikë nga ajo që shifet dhe dëgjohet në rrugët e vendbanimet e Kosovës, ky udhëzim nuk është duke u zbatuar, çoftë nga shitësit ambulantë apo edhe nga individët që i aktivizojnë këto mjete piroteknike. Nëpër rrugët e vendbanimet dhe nga terasat e ndërtesave, në të shumtën e rasteve vërehen fëmijë të grupmoshave të ndryshme nën moshën 18 vjeç që aktivizojnë këto mjete të rrezikshme. Një qasje e tillë dhe indiferencë organeve kompetente ngritë shqetësime.
Statistikat e periudhës së njëjtë të fundvitit të kaluar tregojnë se, nëpër qendrat emergjente në tërë Kosovën ndihmë kanë kërkuar një numër i konsiderueshëm i të lënduarve, ndërsa vetëm në Prishtinë janë trajtuar më shumë se 100 raste të djegieve dhe dëmtimit të gjymtyrëve të trupit nga këto mjete piroteknike.
Në mënyrë që të parandalohet keqpërdorimi i mjeteve piroteknike, Avokati i Popullit apelon tek organet kompetente që të përqendrojnë vëmendjen e tyre në respektimin e udhëzimit administrativ, për mënyrat dhe kushtet e përdorimit të mjeteve piroteknike.
Avokati i Popullit apelon po ashtu tek qytetarët, që të respektojnë normat ligjore për përdorimin e mjeteve piroteknike, në mënyrë që çdo familje të festojë e lumtur dhe e gëzuar, pa pasoja tragjike.
Me këtë rast Avokati i Popullit ua uron vitin e ri gjithë qytetarëve të Kosovës.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.