REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

13.11.2015

KOMUNIKATË LIDHUR ME INCIDENTIN NË QENDRËN KORREKTUESE NË DUBRAVË

Mekanizmi Kombëtar kundër Torturës i Institucionit të Avokatit të Popullit bashkë me Qendrën Kosovare të të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) dhe Këshillin për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNJ), më datë 11 dhe 12 nëntor 2015, ka monitoruar Qendrën Korrektuese (QK) në Dubravë dhe Qendrën e Paraburgimit në Lipjan, për të vlerësuar situatën dhe rrethanat e rastit të incidentit të pretenduar, ndërmjet dy të dënuarve në QK në Dubravë, me ç’rast  një i dënuar kishte raportuar se ishte dhunuar nga një i dënuar tjetër, në ambientet e Pavijonit 2, më datë 6 nëntor 2015.


Pas hetimit dy ditor të rrethanave dhe dëshmive lidhur me rastin në fjalë, monitoruesit  kanë vlerësuar se nuk është konstatuar pretendimi për përdorim të dhunës apo kërcënimit ndaj të dënuarit në QK në Dubravë. Ky vlerësim mbështetet edhe në konstatimin në raportin mjekësor të datës 7 nëntor 2015, të Shërbimit Shëndetësor në QK në Dubravë.


Monitoruesit vlerësojnë nevojën për një vëmendje më të shtuar të Shërbimit Korrektues dhe një qasje më proaktive parandaluese ndaj fenomenit të ngacmimit,  abuzimit seksual, shantazhit apo keqpërdorimit të pozitës-statusit social ndërmjet të dënuarve në institucionet korrektuese të Kosovës.


Monitoruesit më tej kërkojnë nga Shërbimi Shëndetësor i Burgjeve në Kosovë, që vepron në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, të adresojë dhe trajtojë dukuritë e tilla në institucionet korrektuese, e po ashtu të ngre nivelin e kualitetit të raportimit të këtyre rasteve, pasi raporti përkatës është i mangët në pikëpamje të vlerësimit dhe evidentimit të parametrave vital të personit të ekzaminuar.


Monitoruesit duke vepruar sipas mandatit ligjor do të vazhdojnë të trajtojnë dhe të raportojnë çdo rast të pretendimit të shkeljeve të të drejtave të njeriut apo edhe të çfarëdo forme të keqtrajtimit të personave të privuar nga liria.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.