REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

14.6.2013

KOMUNIKATË LIDHUR ME SHEMBJEN E DHEUT NE LAGJEN ARBËRIA DHE NË LAGJEN E MUHAXHIRËVE

14 qershor 2013 - Avokati i Popullit shpreh shqetësimin me gjendjen e krijuar pas shembjeve të njëpasnjëshme të dheut në komunën e Prishtinës, në lagjen Arbëria, me 10 qershor dhe me 11 qershor në lagjen e Muhaxhirëve.
Bashkëpunëtorët e Avokatit të Popullit pas marrjes së njoftimit për rrezikun që u kanoset në mënyrë të drejtpërdrejtë qytetarëve që jetojnë në ato pjesë, menjëherë kanë shkuar edhe në lagjen Arbëria, edhe në lagjen e Muhaxhirëve. Në vendngjarje është vërejtur dëmtim i rrugës publike, qarje dhe rrëshqitje e një pjese të rrugës, si dhe afrim i tepruar i objektit pranë rrugës, trotuarit dhe objekteve të banuara përreth. Për më tepër, është parë nga afër dëmtimi i gypit të ujësjellësit nga veprimet dhe ndërhyrja e pakontrolluar e operatorit, duke lenë për 48 orë qytetaret pa ujë.
Shembja e dheut në të dy lagjet ka cenuar rëndë sigurinë publike dhe të drejtat e qytetarëve për mjedis te pastër dhe të sigurt, të drejtën e privatësisë dhe të familjes, lirinë e lëvizjes, si dhe të drejtën e pronës.
Institucioni i Avokatit të Popullit(IAP) fton organet kompetente, komunën e Prishtinës dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, që të respektojnë Ligjin për Planifikimin Hapësinor dhe të Ndërtimit, në mënyrë që të vendoset baraspeshimi në mes zhvillimit urban të qytetit dhe gëzimit efektiv të të drejtave të qytetarëve, duke respektuar të drejtën për mjedis, të drejtën e pronës dhe lirinë e lëvizjes. IAP gjithashtu i bën thirrje organeve kompetente për mbrojtjen e rendit dhe të ligjit, që të ndërmarrin masat e duhura kundrejt shkaktarëve të gjendjes së krijuar.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.