REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

04.4.2016

KOMF dhe Avokati i Popullit të Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi

Kjo marrëveshje ka për qëllim vendosjen e bashkëpunimit në mes të Avokatit të Popullit të Kosovës dhe Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF), me qellim për mbrojtjen, monitorimin, dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë.


Fushat e bashkëpunimit do të jenë: Bashkëpunimi në zhvillimin e hulumtimeve, analizave dhe publikimeve të ndryshme lidhur me të drejtat e fëmijëve; Bashkëpunimi në monitorimin e situatës së respektimit dhe përmbushjes së të drejtave të fëmijëve  nga institucionet publike dhe jo publike, në pajtim me legjislacionin në fuqi; Bashkëpunimi në referimin e rasteve të ndryshme te shkeljeve të të drejtave të fëmijëve dhe të mos-respektimit të procedurave gjatë menaxhimit të rasteve si dhe Avokimi i përbashkët për realizimin dhe mbrojtjen më të mirë të të drejtave të fëmijëve, bazuar në hulumtimet, analizat apo raportet monitoruese.


Bashkëpunimi në mes të Avokatit të Popullit dhe KOMF do të bëhet në pajtim me Kushtetutën e  Republikës së Kosovës, Ligjin për Avokatin e Popullit dhe rregulloret e dispozitat tjera përkatëse ligjore.


 


*Lajmi është huazuar nga ueb faqja e Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF http://www.komfkosova.org/


 

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.