REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

16.1.2008

Institucioni i Ombudspersonit, promovoi Përmbledhjen e ligjeve për të drejtat e fëmijëve

Në kuadër të përpjekjeve për promovimin e të drejtave të fëmijëve, Institucioni i Ombudspersonit, publikoi Përmbledhjen e ligjeve ndërkombëtare dhe vendore për të drejtat e fëmijëve.

Gjatë promovimit të kësaj përmbledhje të ligjeve U.d. së Ombudspersonit, z. Hilmi Jashari, theksoi se qëllimi kryesor ishte që t’i mundësohet institucioneve dhe organizatave, po ashtu edhe individëve që merren me këtë problematik qasje më lehtë në konventat ndërkombëtare dhe ligjet kryesore të vendit lidhur me të drejtat e fëmijëve.
Arsyeja që na ka bind për një iniciativë të tillë , ka qenë niveli i ulët i mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe promovimi i pamjaftueshëm lidhur me këto të drejta.
U.d. së Ombudspersonit, z. Jashari, po ashtu shprehi besimin se me botimin e kësaj Përmbledhjeje, jo vetëm për institucionet qeveritare dhe organizatat joqeveritare, por për të gjithë shoqërinë kosovare është krijuar një mundësi më e mirë për nga aspekti i informimit si dhe nga aspekti i rritjes së vetëdijesimit për të drejtat e fëmijëve.
Në promovimin e Përmbledhjes morën pjesë përfaqësuesit e institucioneve qeveritare dhe organizatave jo-qeveritare, ti cilët punën e institucionit edhe me këtë rast e vlerësuan lart duke cekur domosdoshmërinë e bashkëpunimit më afërt me Ombudspersonit si institucion i pavarur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë.
U.d. falënderoi për përkrahje domedhënse qeverinë Norvegjeze për ndihmën e ofruar në botimin e përmbledhjes së lart përmendur.
Përmbledhje në fjalë e cila është botuar me përkrahjen financiare të qeverisë Norvegjeze, do të shpërndahet falas organizatave qeveritare dhe joqeveritare.
Përmbledhja cila është përgatitur nga njësia speciale për të drejtat e fëmijëve të Ombudspersonit, është botuar në gjuhën shqipe dhe serbe.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.