REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

14.12.2016

Institucioni i Avokatit të Popullit mori pjesë në Konferencën e Rrjetit të Mekanizmave Kombëtar për Parandalimin e Torturës të Evropës Juglindore në Beograd

Më 14 dhjetor 2016 në Beograd u mbajt takimi i Rrjetit të Evropës Juglindore të Mekanizmave Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT), ku mori pjesë edhe MKPT e Institucionit të Avokatit të Popullit në Kosovë, përfaqësuar nga znj. Shqipe Ibraj Mala zëvendëse e Avokatit të Popullit.

Në konkluzionet e kësaj Konference, Serbia si kryesuese e këtij rrjeti në vitin 2017 ka sqaruar se do të përpiqet që gjatë vitit të ardhshëm të organizoj dy takime në Beograd, përderisa zëvendësja e Ombudsmanit të Malit të Zi sqaroi se do të përpiqen që edhe në Mal të Zi të mbajnë një takim i tillë.

Në anën tjetër, Ombudmani i Bosnjës dhe Hercegovinës propozoi që Rrjeti t’u ndihmoj me rastin e krijimit të MKPT atje dhe me këtë rast do të mund të mbahej edhe një takim i përbashkët.

U propozua gjithashtu bashkëpunim më i mirë i MKPT-ve në fushën e migrimit nëpërmjet këmbimit të dhënave të personave kontaktues, ashtu siç edhe rifreskimit të të dhënave në listën kontaktuese të anëtarëve të Rrjetit të Ombudsmanëve.

Gjatë takimit në Beograd po ashtu u zgjodhën koordinatorët e grupeve Ligjore dhe Mjekësore, si dhe u dakorduan që koordinatorët e zgjedhur të përgatisin në periudhën e ardhshme kohore Planin e Punës së Rrjetit, pasi që deri në fund të janarit 2017 anëtarët e Rrjetit t’u kenë dërguar propozimet, në mënyrë që ata mbi bazën e këtyre propozimeve mund të hartojnë planin e përbashkët.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.