REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.11.2016

Institucioni i Avokatit të Popullit mori pjesë në Konferencën e Rrjetit të Mekanizmave Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT) të Evropës Juglindore në Zagreb

Nga data 28 nëntor deri më 30 nëntor, në Zagreb-Kroaci, është mbajtur Konferenca e Rrjetit të Evropës Juglindore të Mekanizmave Kombëtar për Parandalimin e Torturës, me temën “10 vjetori i Protokollit Opcional për parandalimin e torturës dhe implementimi i Rregullave të Mendelës (Mandela Rules) si dhe roli i MKPT-ve për mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve dhe imigrantëve”.

Në këtë Konferencë, në të cilën IAP u përfaqësua nga znj. Shqipe Ibraj Mala, zëvendëse e Avokatit të Popullit, morën pjesë Ombudsmanë dhe përfaqësuesë të MKPT-së të Austrisë, Malit të Zi, Serbisë, Sllovenisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Bullgarisë, Hungarisë, Shqipërisë, Maqedonisë, Rumanisë, Greqisë si dhe përfaqësuesit e Rrjetit të Mekanizmave Kombëtar të Evropës Juglindore, OSBE-së, Institutit Ludwig Boltzmann dhe Këshillit të Evropës.

Punimet e Konferencës u zhvilluan në tri grupe punuese, duke ndarë përvojat për të gjetur mundësitë e bashkëpunimit të mëtejshëm në fushat:

• Fuqizimi i implementimit të rekomandimeve të MKPT-ve dhe përcjelljen e tyre,
• Implementimi i Rregullave të Nelson Mandelës (UN Mandela Rules)
• Roli i MKPT-ve në mbrojtjen e Refugjatëve dhe Migrantëve.

Nga Konferenca dolën konkluzione dhe rekomandime konkrete, të cilat, pasi të finalizohen edhe teknikisht, do t’u përcillen institucioneve përkatëse.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.