REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.10.2016

Institucioni i Avokatit të Popullit mbajti Tryezë të rrumbullakët në Leposaviq

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) mbajti një tryezë të rrumbullakët në Leposaviq me temën "Roli i Institucionit të Avokatit të Popullit” në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut".


Meqenëse tryeza e rrumbullakët në Leposaviq ishte e para e këtij lloji, me qëllim të njohjes së të pranishmëve me punën e Institucionit të Avokatit të Popullit, u mbajt në këtë komunë e shoqëruar me një kënaqësi të dukshme për arsye se u dhënë mundësia për t'u njohur me kompetencat e Avokatit të Popullit, sfidat dhe vështirësitë, me të cilat institucioni ballafaqohet në punën e vet të përditshme, si dhe mënyrat, në të cilat mund t’i paraqitet ankesa Avokatit të Popullit.


Të pranishmit në emër të institucionit i përshëndeti zëvendësi i Avokatit të Popullit z. Ibrahim Arslan dhe në pika të shkurtra shprehu kënaqësinë për interesimin e të pranishmëve për punën e institucionit tonë dhe gatishmërinë për bashkëpunim me të gjithë faktorët relevantë në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut.


Zëvendësi i Avokatit të Popullit z. Basri Berisha paraqiti historikun e Institucionit që nga themelimi deri në ditët e sotme, si dhe ndryshimet ligjore dhe organizative, të cilat ndodhën në ndërkohë në IAP.


Këshilltarja ligjore znj. Miljana Šćekić i prezentoi mënyrat dhe procedurat e paraqitjes dhe pranimit të ankesave të qytetarëve në Institucionin e Avokatit të Popullit


Në Tryezën e rrumbullakët ishin të pranishëm përfaqësuesit e OJQ-ve, strukturave komunale, kuvendit komunal dhe mediat. Të pranishmit gjatë tryezës së rrumbullakët paraqitën problemet që u shkaktojnë shqetësimet më të mëdha dhe shprehën interesim për mënyrat, në të cilat Avokati i Popullit mund t’u ndihmojë atyre për t’i tejkaluar ato.


Përfaqësuesit e mediave shprehën interesim për vendosjen e bashkëpunimit dhe realizimin eventual të pjesëmarrjes së Institucionit të Avokatit të Popullit në përmbajtjen e tyre programore në të ardhmen.


Tryeza e rrumbullakët është mbështetur nga misioni i OSBE në Kosovë.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.