REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

06.6.2014

Informatë lidhur me shpërthimin e sotëm në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK)Prishtinë, 6 qershor, 2014 - Pas lajmit se në Repartin e Elektrolizës, në Termocentralin A, në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK), ka pasur një shpërthim me pasoja në njerëz, Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi ka shkuar në vendin e ngjarjes.


I shqetësuar për situatën dhe rrezikun e mundshëm, Avokati i Popullit ka kontaktuar ekipet mjekësore që kanë trajtuar të lënduarit, ekipet që kanë ofruar sigurinë në perimetrin e identifikuar si zonë e rrezikshme ( Policinë e Kosovës, Forcat e Sigurisë së Kosovës, Zjarrëfikësit) si dhe me stafin udhëheqës dhe me punonjës të KEK-ut.


Gjendja kaotike që ka mbretëruar përreth hapësirës ku shtrihet Termoelektrana e Kosovës dhe mungesa e informacioneve të plota mbi ngjarjen nga organet kompetente të KEK-ut apo strukturat tjera shtetërore të sigurisë, kanë vështirësuar jashtëzakonisht marrjen e informacionit të saktë dhe të plotë. Ishte evident konfuziteti në menaxhimin e situatës së krizës dhe mungesa e komunikimit, qoftë me punonjësit e KEK-ut, familjarët e shqetësuar, mediet dhe në përgjithësi me publikun.


Nga bisedat dhe kontaktet në vendin e ngjarjes me persona që njohin rrethanat dhe kanë qenë afër vendit të fatkeqësisë në momentin e shpërthimit, Avokati i Popullit konstaton se gjendja e infrastrukturës së Termoelektranave nuk e ofron sigurinë e nevojshme për jetën e punonjësve të KEK-ut, si dhe mungojnë masat e mjaftueshme për mbrojtjen në punë. Gjithashtu, rasti që ka ndodhur, ka nxjerrë në pah mungesën e udhëzimeve për menaxhimin e situatave dhe komunikimin në raste krizash.


Avokati i Popullit shpreh keqardhjen e thellë për viktimat e kësaj fatkeqësie, ndërkaq të lënduarve, të cilët gjithashtu janë vizituar nga përfaqësuesit e IAP-së në Qendrën Klinike Universitare, ju uron shërim të shpejtë.


Avokati i Popullit kërkon nga të gjitha organet kompetente hetimin e plotë të këtij rasti dhe ndërmarrjen e të gjitha masave për parandalimin e fatkeqësive të tilla në të ardhmen.


  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.