REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

22.1.2013

Informatë lidhur me krijimin e Mekanizmit Parandalues Kundër Torturës në Kosovë

22 janar 2013 - Përfaqësues të Institucionit të Avokatit të Popullit, Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës dhe Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut u takuan me kryetarin e Kuvendit të Kosovës z. Jakup Krasniqi për ta informuar për aktivitetet e Grupit Punues (nga këto tri organizata) për formimin e Mekanizimit Parandalues Kundër Torturës.
Qeveritë e shteteve anëtare të OKB-së janë të obliguara ta formojnë MPKT i cili bënë vizita të rregullta ne vendet ku mbahen personat e privuar nga liria i cili është i pavarur në mënyrë të respektojë, mbrojë dhe përmbush të drejtat e personave në vendet e ndalimit në përputhje me standardet e të drejtave të njeriut të cilat janë të zbatueshme me ligjet e Kosovës. Protokolli Opsional i Konventës së OKB-së kundër torturës dhe trajtimeve tjera mizore, çnjerëzore ose poshtëruese përcakton standardet e pranuara ndërkombëtarisht të të drejtave të njeriut për parandalimin e torturës dhe keqtrajtimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës z. Jakup Krasniqi e mirëpriti këtë iniciativë të Grupit Punues duke premtuar përkrahje deri në çastin kur ky Mekanizëm, pas krijimit të bazës ligjore dhe sponsorisimit nga Qeveria e Kosovës të votohet nga deputetët e Kuvendit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës z. Jakup Krasniqi theksoi rëndësinë e respektimit të drejtave të njeriut në përgjithësi dhe personave të privuar nga liria në veçanti, si parakusht për ndërtimin e një shteti demokratik.
Në aktivitetet e deritashme Grupi Punues ka vizituar vendet e rajonit për t’u informuar për punën e mekanizmave ekzistues dhe planifikon edhe vizita të tjera. Ky Grup Punues do të takojë në të ardhmen edhe kryeministrin e Kosovës dhe presidenten për t’i informuar për krijimin e MPKT-së si dhe shefat e grupeve parlamentare dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.